Список кодов для сброса админского пароля BIOS в ноутбуках ASUS

Список кодов для сброса админского пароля BIOS в ноутбуках ASUS

Список кодов для сброса административного пароля BIOS в ноутбуках ASUS-01

Список кодов для сброса административного пароля BIOS в ноутбуках ASUS-01

Всем привет сегодня хочу у себя выложить список мастер кодов для разблокировки Administration password при входе в BIOS ноутбука ASUS. Так, как по умолчанию вы там будите иметь самые минимальные права и ничего не сможете даже поменять, в большинстве случаев вам это потребуется для переустановки операционной системы на данном устройстве, для примера со встроенной Windows 8.1 на семерку, да и расширите свой кругозор, термином мастер коды.

Список мастер кодов для разблокировки BIOS ASUS

Вот такая вот подборка кодов, которые я смог найти на просторах интернета, надеюсь вам поможет. Как сбросить bios на ноутбуке asus, читайте по ссылке слева, коды вам придется подбирать самому, тут универсальной методики не существует.

мастер код биос asus

Мастер коды bios asus:

Давайте тоже поиграем в медвежатника и попробуем используя мастер код, получить максимальный доступ к bios на устройстве ASUS.

Мастер код это, некий буквенный-цифровой код, позволяющий, при его вводе получить доступ к полному функционалу системы, в данном случае bios.

Если у вас в городе есть официальный цент поддержки Asus техники и вы можете доказать покупку вашего ноутбука, то мастера из сервиса обязаны вам сгенерировать мастер пароль.

Хочу отметить, что есть и более кардинальные методы, например вытащить батарейку, про это и другие варианты, я вам рассказывал в статье сброс пароля bios, советую ознакомиться

 • 2002-01-02 ALAA4ABA
 • 2002-01-03 A4219DAA
 • 2002-01-04 AA4HBBLA
 • 2002-01-05 AAAALO0B
 • 2002-01-06 A2BBAAAL
 • 2002-01-07 A0BB00LD
 • 2002-01-08 ABDDO10D
 • 2002-01-09 BAAADAAB
 • 2002-01-10 DAAABADB
 • 2002-01-11 BA12LHL0
 • 2002-01-12 BAH4A1AL
 • 2002-01-13 A2AA0ADB
 • 2002-01-14 4HOBOBL2
 • 2002-01-15 4B0BDBA1
 • 2002-01-16 HADL1AD1
 • 2002-01-17 H1AAALLC
 • 2002-01-18 0L12LLA9
 • 2002-01-19 0DH4ABDB
 • 2002-01-20 0B04OABA
 • 2002-01-21 0HAADBAA
 • 2002-01-22 LBA92LDA
 • 2002-01-23 LALLABBA
 • 2002-01-24 B1BLLAAA
 • 2002-01-25 BOAAAHBB
 • 2002-01-26 2D1BB1BL
 • 2002-01-27 2A0ACAAD
 • 2002-01-28 19AAADBD
 • 2002-01-29 10A90L2B
 • 2002-01-30 BAA9O1AB
 • 2002-01-31 B1BOAAA0
 • 2002-02-01 AO19BALA
 • 2002-02-02 BDHLC0BA
 • 2002-02-03 BAALACAA
 • 2002-02-04 L9OA0ALA
 • 2002-02-05 LBB2AA0B
 • 2002-02-06 DBDAHBAL
 • 2002-02-07 DAAABALD
 • 2002-02-08 DO19LL0D
 • 2002-02-09 DBHL2BAB
 • 2002-02-10 HA0L0BDB
 • 2002-02-11 0CABAAL0
 • 2002-02-12 0BAA4LAL
 • 2002-02-13 ODLBBBDB
 • 2002-02-14 OADALBL2
 • 2002-02-15 LOAABAA1
 • 2002-02-16 LL1CAHD1
 • 2002-02-17 B40OO1LC
 • 2002-02-18 BAABAAA9
 • 2002-02-19 0AAADBDB
 • 2002-02-20 2DAALHBA
 • 2002-02-21 1ABLB1AA
 • 2002-02-22 1BABAADA
 • 2002-02-23 1LAA0BBA
 • 2002-02-24 1ACCALAA
 • 2002-02-25 CAOODABB
 • 2002-02-26 CABA1BBL
 • 2002-02-27 92AAALAD
 • 2002-02-28 90BLB9BD
 • 2002-03-01 DAAB1BLA
 • 2002-03-02 DAOAAABA
 • 2002-03-03 B20CBDAA
 • 2002-03-04 BHDOABLA
 • 2002-03-05 ABABAO0B
 • 2002-03-06 AA1A9AAL
 • 2002-03-07 410LB0LD
 • 2002-03-08 4LABL10D
 • 2002-03-09 HDAAAAAB
 • 2002-03-10 BBAAAADB
 • 2002-03-11 BHL1AHL0
 • 2002-03-12 0AB0C1AL
 • 2002-03-13 0AAABADB
 • 2002-03-14 L1CALBL2
 • 2002-03-15 LOOLABA1
 • 2002-03-16 BDBD0AD1
 • 2002-03-17 BAAAOLLC
 • 2002-03-18 29B1DLA9
 • 2002-03-19 2BA02BDB
 • 2002-03-20 9AA0LABA
 • 2002-03-21 91AAABAA
 • 2002-03-22 BO9OHLDA
 • 2002-03-23 BLL0BBBA
 • 2002-03-24 OALDDAAA
 • 2002-03-25 OCAA2HBB
 • 2002-03-26 AB21A1BL
 • 2002-03-27 AB4HLAAD
 • 2002-03-28 AAAAADBD
 • 2002-03-29 AOBOBL2B
 • 2002-03-30 ALBOL1AB
 • 2002-03-31 AABB2AA0
 • 2002-04-01 4CLOAALA
 • 2002-04-02 HBB0L0BA
 • 2002-04-03 HDADACAA
 • 2002-04-04 0ACABALA
 • 2002-04-05 0BO11A0B
 • 2002-04-06 OLBHABAL
 • 2002-04-07 O4AA0ALD
 • 2002-04-08 LABOAL0D
 • 2002-04-09 BAA0HBAB
 • 2002-04-10 BDA0BBDB
 • 2002-04-11 2AAD1AL0
 • 2002-04-12 2B9AALAL
 • 2002-04-13 1LL10BDB
 • 2002-04-14 1ALHABL2
 • 2002-04-15 1AAA4AA1
 • 2002-04-16 1A2BBHD1
 • 2002-04-17 C24BL1LC
 • 2002-04-18 CHADBAA9
 • 2002-04-19 9BBAABDB
 • 2002-04-20 A0BAAHBA
 • 2002-04-21 AAB241AA
 • 2002-04-22 AAD49ADA
 • 2002-04-23 AAAABBBA
 • 2002-04-24 AB1BBLAA
 • 2002-04-25 AHHBAABB
 • 2002-04-26 ABAL0BBL
 • 2002-04-27 AAOAALAD
 • 2002-04-28 A102D9BD
 • 2002-04-29 AOD41A2B
 • 2002-04-30 AOD4LBAB
 • 2002-05-01 LHA40BLA
 • 2002-05-02 LA9AAABA
 • 2002-05-03 BALBDDAA
 • 2002-05-04 B1LB1BLA
 • 2002-05-05 0OADAO0B
 • 2002-05-06 LD2ABAAL
 • 2002-05-07 LA42A0LD
 • 2002-05-08 B9A4A10D
 • 2002-05-09 BB9A9AAB
 • 2002-05-10 CABA1ADB
 • 2002-05-11 C1B9AHL0
 • 2002-05-12 90DLL1AL
 • 2002-05-13 9LALAADB
 • 2002-05-14 BA1AABL2
 • 2002-05-15 BCH2CBA1
 • 2002-05-16 OBAABAD1
 • 2002-05-17 ODOALLLC
 • 2002-05-18 AAB9ALA9
 • 2002-05-19 AODLHBDB
 • 2002-05-20 ALDLAABA
 • 2002-05-21 AAABCBAA
 • 2002-05-22 AC1AALDA
 • 2002-05-23 AL0B0BBA
 • 2002-05-24 ADAAAAAA
 • 2002-05-25 AAAAHHBB
 • 2002-05-26 AB0CB1BL
 • 2002-05-27 ALDODAAD
 • 2002-05-28 AAAB2DBD
 • 2002-05-29 AA1AAL2B
 • 2002-05-30 DLCAA1AB
 • 2002-05-31 DDOLHAA0
 • 2002-06-01 LABABALA
 • 2002-06-02 BBDBD0BA
 • 2002-06-03 20AA2CAA
 • 2002-06-04 2A1AAALA
 • 2002-06-05 1A49OA0B
 • 2002-06-06 1AAOABAL
 • 2002-06-07 12BBBALD
 • 2002-06-08 1HBA1L0D
 • 2002-06-09 CBDBABAB
 • 2002-06-10 O0DBABDB
 • 2002-06-11 ABABOAL0
 • 2002-06-12 AA1AALAL
 • 2002-06-13 AA0CBBDB
 • 2002-06-14 ABAO1BL2
 • 2002-06-15 AHOBAAA1
 • 2002-06-16 AA0A0HD1
 • 2002-06-17 AADLA1LC
 • 2002-06-18 A1AB4AA9
 • 2002-06-19 AO1A9BDB
 • 2002-06-20 AOCA1HBA
 • 2002-06-21 ABO1A1AA
 • 2002-06-22 A4B0BADA
 • 2002-06-23 AAAAABBA
 • 2002-06-24 AALA4LAA
 • 2002-06-25 B1BL9ABB
 • 2002-06-26 BOADBBBL
 • 2002-06-27 LLCABLAD
 • 2002-06-28 DAO1A9BD
 • 2002-06-29 DCB00A2B
 • 2002-06-30 4AL0ABAB
 • 2002-07-01 11A0BBLA
 • 2002-07-02 C01ABABA
 • 2002-07-03 CLHAADAA
 • 2002-07-04 9AAL0BLA
 • 2002-07-05 9COBOO0B
 • 2002-07-06 BB0ADAAL
 • 2002-07-07 BDD110LD
 • 2002-07-08 OAA0A10D
 • 2002-07-09 OB1ABAAB
 • 2002-07-10 AB1A0ADB
 • 2002-07-11 AA0OOHL0
 • 2002-07-12 ACA0D1AL
 • 2002-07-13 ALAD1ADB
 • 2002-07-14 ADLAABL2
 • 2002-07-15 AAB1LBA1
 • 2002-07-16 ABAHAAD1
 • 2002-07-17 ALCAALLC
 • 2002-07-18 AAOOCLA9
 • 2002-07-19 AAB0ABDB
 • 2002-07-20 LLB0AABA
 • 2002-07-21 LDADLBAA
 • 2002-07-22 DABAALDA
 • 2002-07-23 D9A1BBBA
 • 2002-07-24 D0AHCAAA
 • 2002-07-25 BA9AAHBB
 • 2002-07-26 BALB01BL
 • 2002-07-27 AALBAAAD
 • 2002-07-28 ABADHDBD
 • 2002-07-29 4H2ABL2B
 • 2002-07-30 O92A11AB
 • 2002-07-31 L042AAA0
 • 2002-08-01 OB0A0ALA
 • 2002-08-02 OAA1A0BA
 • 2002-08-03 AOAHHCAA
 • 2002-08-04 ABLABALA
 • 2002-08-05 AHBOLA0B
 • 2002-08-06 AAAB2BAL
 • 2002-08-07 AACDAALD
 • 2002-08-08 A1OAOL0D
 • 2002-08-09 AOB1ABAB
 • 2002-08-10 AOB1BBDB
 • 2002-08-11 ABA4LAL0
 • 2002-08-12 A4BABLAL
 • 2002-08-13 AAABABDB
 • 2002-08-14 AAABOBL2
 • 2002-08-15 A19DAAA1
 • 2002-08-16 A0LABHD1
 • 2002-08-17 BLL211LC
 • 2002-08-18 BAA4AAA9
 • 2002-08-19 LC2ABBDB
 • 2002-08-20 AA2AOHBA
 • 2002-08-21 AA49A1AA
 • 2002-08-22 42ALDADA
 • 2002-08-23 40BL1BBA
 • 2002-08-24 HLBAALAA
 • 2002-08-25 HAD2BABB
 • 2002-08-26 0CAAABBL
 • 2002-08-27 0L1A4LAD
 • 2002-08-28 ODH999BD
 • 2002-08-29 OAALBA2B
 • 2002-08-30 L0ALABAB
 • 2002-08-31 LBOBBOA0
 • 2002-09-01 AAALABLA
 • 2002-09-02 A1BL4ABA
 • 2002-09-03 ALAA9DAA
 • 2002-09-04 ADA2BBLA
 • 2002-09-05 AA94LO0B
 • 2002-09-06 ABLAAAAL
 • 2002-09-07 A0L900LD
 • 2002-09-08 AAALO10D
 • 2002-09-09 AABLDAAB
 • 2002-09-10 BL2LBADB
 • 2002-09-11 BD4ALHL0
 • 2002-09-12 LAABA1AL
 • 2002-09-13 L9BA0ADB
 • 2002-09-14 D0BAOBL2
 • 2002-09-15 DBD9DBA1
 • 2002-09-16 DAAO1AD1
 • 2002-09-17 DA1BALLC
 • 2002-09-18 BB4ALLA9
 • 2002-09-19 BHABABDB
 • 2002-09-20 09ABOABA
 • 2002-09-21 OBOBDBAA
 • 2002-09-22 OB0A2LDA
 • 2002-09-23 LADCABBA
 • 2002-09-24 LOAOLAAA
 • 2002-09-25 BB1BAHBB
 • 2002-09-26 B4HAB1BL
 • 2002-09-27 0AALCAAD
 • 2002-09-28 0AOBADBD
 • 2002-09-29 L10A0L2B
 • 2002-09-30 1ALAO1AB
 • 2002-10-01 1OAL0ALA
 • 2002-10-02 1LOAA0BA
 • 2002-10-03 CA02HCAA
 • 2002-10-04 C9D4BALA
 • 2002-10-05 9BAALA0B
 • 2002-10-06 BB192BAL
 • 2002-10-07 BA0LAALD
 • 2002-10-08 OOALOL0D
 • 2002-10-09 OLAAABAB
 • 2002-10-10 AAAABBDB
 • 2002-10-11 ACLBLAL0
 • 2002-10-12 ABBABLAL
 • 2002-10-13 ADAAABDB
 • 2002-10-14 AAC9OBL2
 • 2002-10-15 ABOLAAA1
 • 2002-10-16 ALBBBHD1
 • 2002-10-17 A4AA11LC
 • 2002-10-18 AABBAAA9
 • 2002-10-19 AAAABBDB
 • 2002-10-20 LDAAOHBA
 • 2002-10-21 LAAAA1AA
 • 2002-10-22 DB9CDADA
 • 2002-10-23 DLLO1BBA
 • 2002-10-24 DALBALAA
 • 2002-10-25 DAAABABB
 • 2002-10-26 BA2LABBL
 • 2002-10-27 B24B4LAD
 • 2002-10-28 AHAA99BD
 • 2002-10-29 4BBCBA2B
 • 2002-10-30 O0BCABAB
 • 2002-10-31 LAB0BOA0
 • 2002-11-01 BALCABLA
 • 2002-11-02 OABO4ABA
 • 2002-11-03 A2AB9DAA
 • 2002-11-04 AHCABBLA
 • 2002-11-05 ABOBLO0B
 • 2002-11-06 AABBAAAL
 • 2002-11-07 A1AA00LD
 • 2002-11-08 AOBCO10D
 • 2002-11-09 ADBODAAB
 • 2002-11-10 ABAOBADB
 • 2002-11-11 AHAALHL0
 • 2002-11-12 AA9AA1AL
 • 2002-11-13 AALL0ADB
 • 2002-11-14 A1LBOBL2
 • 2002-11-15 AOAADBA1
 • 2002-11-16 AD211AD1
 • 2002-11-17 BA40ALLC
 • 2002-11-18 B9AALLA9
 • 2002-11-19 LB9AABDB
 • 2002-11-20 BABAOABA
 • 2002-11-21 A1B0DBAA
 • 2002-11-22 AODD2LDA
 • 2002-11-23 4LAAABBA
 • 2002-11-24 4A11LAAA
 • 2002-11-25 HCH0AHBB
 • 2002-11-26 0BAAB1BL
 • 2002-11-27 0DBOCAAD
 • 2002-11-28 OAB0ADBD
 • 2002-11-29 OODD0L2B
 • 2002-11-30 LLDDO1AB
 • 2002-12-01 ACADBALA
 • 2002-12-02 AB9AC0BA
 • 2002-12-03 ADL1ACAA
 • 2002-12-04 AAL00ALA
 • 2002-12-05 ABAAAA0B
 • 2002-12-06 ALBOHBAL
 • 2002-12-07 AAA0BALD
 • 2002-12-08 AAADLL0D
 • 2002-12-09 AA9A2BAB
 • 2002-12-10 BDBA0BDB
 • 2002-12-11 BAB1AAL0
 • 2002-12-12 LBDH4LAL
 • 2002-12-13 L0AABBDB
 • 2002-12-14 DA2OLBL2
 • 2002-12-15 DA40BAA1
 • 2002-12-16 DAADAHD1
 • 2002-12-17 D2BAO1LC
 • 2002-12-18 BHB1AAA9
 • 2002-12-19 BBDHDBDB
 • 2002-12-20 00DHLHBA
 • 2002-12-21 0AAAB1AA
 • 2002-12-22 OA1BAADA
 • 2002-12-23 LAHB0BBA
 • 2002-12-24 LBADALAA
 • 2002-12-25 BHOADABB
 • 2002-12-26 BA021BBL
 • 2002-12-27 0AD4ALAD
 • 2002-12-28 01AAB9BD
 • 2002-12-29 LO1BAA2B
 • 2002-12-30 1OCBOBAB
 • 2002-12-31 1BOLDOA0
 • 2003-01-01 0BLDABLA
 • 2003-01-02 0AAA4ABA
 • 2003-01-03 OA219DAA
 • 2003-01-04 OB4HBBLA
 • 2003-01-05 LHAALO0B
 • 2003-01-06 LABBAAAL
 • 2003-01-07 BABB00LD
 • 2003-01-08 B1DDO10D
 • 2003-01-09 0OAADAAB
 • 2003-01-10 2OAABADB
 • 2003-01-11 1B12LHL0
 • 2003-01-12 14H4A1AL
 • 2003-01-13 1AAA0ADB
 • 2003-01-14 CAOBOBL2
 • 2003-01-15 C10BDBA1
 • 2003-01-16 9ODL1AD1
 • 2003-01-17 9LAAALLC
 • 2003-01-18 BA12LLA9
 • 2003-01-19 BCH4ABDB
 • 2003-01-20 AA04OABA
 • 2003-01-21 AAAADBAA
 • 2003-01-22 A1A92LDA
 • 2003-01-23 A0LLABBA
 • 2003-01-24 ALBLLAAA
 • 2003-01-25 AAAAAHBB
 • 2003-01-26 AC1BB1BL
 • 2003-01-27 AL0ACAAD
 • 2003-01-28 ADAAADBD
 • 2003-01-29 AAA90L2B
 • 2003-01-30 B0A9O1AB
 • 2003-01-31 BBBOAAA0
 • 2003-02-01 BA19BALA
 • 2003-02-02 0CHLC0BA
 • 2003-02-03 0LALACAA
 • 2003-02-04 LDOA0ALA
 • 2003-02-05 LAB2AA0B
 • 2003-02-06 BBDAHBAL
 • 2003-02-07 B0AABALD
 • 2003-02-08 2A19LL0D
 • 2003-02-09 2AHL2BAB
 • 2003-02-10 9L0L0BDB
 • 2003-02-11 BDABAAL0
 • 2003-02-12 BAAA4LAL
 • 2003-02-13 O9LBBBDB
 • 2003-02-14 O0DALBL2
 • 2003-02-15 AAAABAA1
 • 2003-02-16 AA1CAHD1
 • 2003-02-17 AA0OO1LC
 • 2003-02-18 ABABAAA9
 • 2003-02-19 AHAADBDB
 • 2003-02-20 A9AALHBA
 • 2003-02-21 A0BLB1AA
 • 2003-02-22 ABABAADA
 • 2003-02-23 AAAA0BBA
 • 2003-02-24 AOCCALAA
 • 2003-02-25 ABOODABB
 • 2003-02-26 A4BA1BBL
 • 2003-02-27 AAAAALAD
 • 2003-02-28 AABLB9BD
 • 2003-03-01 2LAB1BLA
 • 2003-03-02 24OAAABA
 • 2003-03-03 1A0CBDAA
 • 2003-03-04 1ADOABLA
 • 2003-03-05 11ABAO0B
 • 2003-03-06 101A9AAL
 • 2003-03-07 CL0LB0LD
 • 2003-03-08 CAABL10D
 • 2003-03-09 9CAAAAAB
 • 2003-03-10 AAAAAADB
 • 2003-03-11 AAL1AHL0
 • 2003-03-12 A2B0C1AL
 • 2003-03-13 A0AABADB
 • 2003-03-14 ALCALBL2
 • 2003-03-15 AAOLABA1
 • 2003-03-16 ACBD0AD1
 • 2003-03-17 ALAAOLLC
 • 2003-03-18 ADB1DLA9
 • 2003-03-19 AAA02BDB
 • 2003-03-20 AHA0LABA
 • 2003-03-21 ABAAABAA
 • 2003-03-22 BA9OHLDA
 • 2003-03-23 B1L0BBBA
 • 2003-03-24 LLLDDAAA
 • 2003-03-25 LDAA2HBB
 • 2003-03-26 DA21A1BL
 • 2003-03-27 DB4HLAAD
 • 2003-03-28 D0AAADBD
 • 2003-03-29 DABOBL2B
 • 2003-03-30 H1BOL1AB
 • 2003-03-31 0OBB2AA0
 • 2003-04-01 CDLOAALA
 • 2003-04-02 9AB0L0BA
 • 2003-04-03 99ADACAA
 • 2003-04-04 B0CABALA
 • 2003-04-05 BBO11A0B
 • 2003-04-06 OABHABAL
 • 2003-04-07 OAAA0ALD
 • 2003-04-08 ABBOAL0D
 • 2003-04-09 AHA0HBAB
 • 2003-04-10 A9A0BBDB
 • 2003-04-11 ABAD1AL0
 • 2003-04-12 AB9AALAL
 • 2003-04-13 AAL10BDB
 • 2003-04-14 AOLHABL2
 • 2003-04-15 ABAA4AA1
 • 2003-04-16 A42BBHD1
 • 2003-04-17 AA4BL1LC
 • 2003-04-18 AAADBAA9
 • 2003-04-19 A1BAABDB
 • 2003-04-20 DABAAHBA
 • 2003-04-21 DOB241AA
 • 2003-04-22 DLD49ADA
 • 2003-04-23 B4AABBBA
 • 2003-04-24 BA1BBLAA
 • 2003-04-25 AAHBAABB
 • 2003-04-26 A1AL0BBL
 • 2003-04-27 40OAALAD
 • 2003-04-28 4L02D9BD
 • 2003-04-29 HAD41A2B
 • 2003-04-30 BAD4LBAB
 • 2003-05-01 AAA40BLA
 • 2003-05-02 A29AAABA
 • 2003-05-03 A0LBDDAA
 • 2003-05-04 ABLB1BLA
 • 2003-05-05 AAADAO0B
 • 2003-05-06 AC2ABAAL
 • 2003-05-07 AL42A0LD
 • 2003-05-08 ADA4A10D
 • 2003-05-09 AA9A9AAB
 • 2003-05-10 AHBA1ADB
 • 2003-05-11 ABB9AHL0
 • 2003-05-12 AADLL1AL
 • 2003-05-13 A1ALAADB
 • 2003-05-14 BL1AABL2
 • 2003-05-15 BDH2CBA1
 • 2003-05-16 LAAABAD1
 • 2003-05-17 L9OALLLC
 • 2003-05-18 D0B9ALA9
 • 2003-05-19 DADLHBDB
 • 2003-05-20 41DLAABA
 • 2003-05-21 4OABCBAA
 • 2003-05-22 HD1AALDA
 • 2003-05-23 HA0B0BBA
 • 2003-05-24 09AAAAAA
 • 2003-05-25 00AAHHBB
 • 2003-05-26 OB0CB1BL
 • 2003-05-27 OADODAAD
 • 2003-05-28 LOAB2DBD
 • 2003-05-29 LB1AAL2B
 • 2003-05-30 BACAA1AB
 • 2003-05-31 2COLHAA0
 • 2003-06-01 ABBABALA
 • 2003-06-02 ABDBD0BA
 • 2003-06-03 AAAA2CAA
 • 2003-06-04 AO1AAALA
 • 2003-06-05 AB49OA0B
 • 2003-06-06 A4AOABAL
 • 2003-06-07 AABBBALD
 • 2003-06-08 AABA1L0D
 • 2003-06-09 A1DBABAB
 • 2003-06-10 LADBABDB
 • 2003-06-11 DBABOAL0
 • 2003-06-12 DL1AALAL
 • 2003-06-13 D40CBBDB
 • 2003-06-14 DAAO1BL2
 • 2003-06-15 BAOBAAA1
 • 2003-06-16 B20A0HD1
 • 2003-06-17 A0DLA1LC
 • 2003-06-18 ALAB4AA9
 • 2003-06-19 4A1A9BDB
 • 2003-06-20 OACA1HBA
 • 2003-06-21 LAO1A1AA
 • 2003-06-22 LAB0BADA
 • 2003-06-23 B2AAABBA
 • 2003-06-24 BHLA4LAA
 • 2003-06-25 0BBL9ABB
 • 2003-06-26 0AADBBBL
 • 2003-06-27 L1CABLAD
 • 2003-06-28 BLO1A9BD
 • 2003-06-29 BDB00A2B
 • 2003-06-30 CBL0ABAB
 • 2003-07-01 ABA0BBLA
 • 2003-07-02 AA1ABABA
 • 2003-07-03 A1HAADAA
 • 2003-07-04 AOAL0BLA
 • 2003-07-05 ADOBOO0B
 • 2003-07-06 BA0ADAAL
 • 2003-07-07 B9D110LD
 • 2003-07-08 L0A0A10D
 • 2003-07-09 LB1ABAAB
 • 2003-07-10 A11A0ADB
 • 2003-07-11 AO0OOHL0
 • 2003-07-12 4DA0D1AL
 • 2003-07-13 4AAD1ADB
 • 2003-07-14 H9LAABL2
 • 2003-07-15 HBB1LBA1
 • 2003-07-16 0BAHAAD1
 • 2003-07-17 0ACAALLC
 • 2003-07-18 OOOOCLA9
 • 2003-07-19 OBB0ABDB
 • 2003-07-20 LAB0AABA
 • 2003-07-21 LCADLBAA
 • 2003-07-22 BBBAALDA
 • 2003-07-23 2DA1BBBA
 • 2003-07-24 2AAHCAAA
 • 2003-07-25 1O9AAHBB
 • 2003-07-26 1LLB01BL
 • 2003-07-27 14LBAAAD
 • 2003-07-28 1AADHDBD
 • 2003-07-29 CA2ABL2B
 • 2003-07-30 OD2A11AB
 • 2003-07-31 AA42AAA0
 • 2003-08-01 LB0A0ALA
 • 2003-08-02 LLA1A0BA
 • 2003-08-03 DAAHHCAA
 • 2003-08-04 DALABALA
 • 2003-08-05 DABOLA0B
 • 2003-08-06 D2AB2BAL
 • 2003-08-07 B0CDAALD
 • 2003-08-08 BBOAOL0D
 • 2003-08-09 AAB1ABAB
 • 2003-08-10 0AB1BBDB
 • 2003-08-11 OAA4LAL0
 • 2003-08-12 OABABLAL
 • 2003-08-13 L2ABABDB
 • 2003-08-14 LHABOBL2
 • 2003-08-15 BB9DAAA1
 • 2003-08-16 BALABHD1
 • 2003-08-17 01L211LC
 • 2003-08-18 0LA4AAA9
 • 2003-08-19 LD2ABBDB
 • 2003-08-20 1B2AOHBA
 • 2003-08-21 1H49A1AA
 • 2003-08-22 CAALDADA
 • 2003-08-23 CABL1BBA
 • 2003-08-24 91BAALAA
 • 2003-08-25 9OD2BABB
 • 2003-08-26 BDAAABBL
 • 2003-08-27 BA1A4LAD
 • 2003-08-28 O9H999BD
 • 2003-08-29 O0ALBA2B
 • 2003-08-30 AAALABAB
 • 2003-08-31 A1OBBOA0
 • 2003-09-01 BOALABLA
 • 2003-09-02 ALBL4ABA
 • 2003-09-03 AAAA9DAA
 • 2003-09-04 49A2BBLA
 • 2003-09-05 4B94LO0B
 • 2003-09-06 HBLAAAAL
 • 2003-09-07 HAL900LD
 • 2003-09-08 0OALO10D
 • 2003-09-09 0BBLDAAB
 • 2003-09-10 0A2LBADB
 • 2003-09-11 0C4ALHL0
 • 2003-09-12 LBABA1AL
 • 2003-09-13 LDBA0ADB
 • 2003-09-14 BABAOBL2
 • 2003-09-15 BBD9DBA1
 • 2003-09-16 2LAO1AD1
 • 2003-09-17 241BALLC
 • 2003-09-18 1A4ALLA9
 • 2003-09-19 1AABABDB
 • 2003-09-20 BDABOABA
 • 2003-09-21 OAOBDBAA
 • 2003-09-22 OB0A2LDA
 • 2003-09-23 ALDCABBA
 • 2003-09-24 AAAOLAAA
 • 2003-09-25 AA1BAHBB
 • 2003-09-26 AAHAB1BL
 • 2003-09-27 A2ALCAAD
 • 2003-09-28 A0OBADBD
 • 2003-09-29 AB0A0L2B
 • 2003-09-30 A0LAO1AB
 • 2003-10-01 AAAL0ALA
 • 2003-10-02 A1OAA0BA
 • 2003-10-03 AL02HCAA
 • 2003-10-04 ADD4BALA
 • 2003-10-05 AAAALA0B
 • 2003-10-06 BB192BAL
 • 2003-10-07 B00LAALD
 • 2003-10-08 LAALOL0D
 • 2003-10-09 LAAAABAB
 • 2003-10-10 ALAABBDB
 • 2003-10-11 ADLBLAL0
 • 2003-10-12 4ABABLAL
 • 2003-10-13 49AAABDB
 • 2003-10-14 H0C9OBL2
 • 2003-10-15 HBOLAAA1
 • 2003-10-16 0ABBBHD1
 • 2003-10-17 0AAA11LC
 • 2003-10-18 OBBBAAA9
 • 2003-10-19 OHAABBDB
 • 2003-10-20 L9AAOHBA
 • 2003-10-21 LBAAA1AA
 • 2003-10-22 BB9CDADA
 • 2003-10-23 BALO1BBA
 • 2003-10-24 2OLBALAA
 • 2003-10-25 2BAABABB
 • 2003-10-26 142LABBL
 • 2003-10-27 1A4B4LAD
 • 2003-10-28 1AAA99BD
 • 2003-10-29 C1BCBA2B
 • 2003-10-30 OABCABAB
 • 2003-10-31 AOB0BOA0
 • 2003-11-01 BLLCABLA
 • 2003-11-02 L4BO4ABA
 • 2003-11-03 DAAB9DAA
 • 2003-11-04 DACABBLA
 • 2003-11-05 D1OBLO0B
 • 2003-11-06 D0BBAAAL
 • 2003-11-07 BLAA00LD
 • 2003-11-08 BABCO10D
 • 2003-11-09 ACBODAAB
 • 2003-11-10 0AAOBADB
 • 2003-11-11 OAAALHL0
 • 2003-11-12 O29AA1AL
 • 2003-11-13 L0LL0ADB
 • 2003-11-14 LBLBOBL2
 • 2003-11-15 BAAADBA1
 • 2003-11-16 BC211AD1
 • 2003-11-17 0L40ALLC
 • 2003-11-18 0DAALLA9
 • 2003-11-19 LA9AABDB
 • 2003-11-20 1HBAOABA
 • 2003-11-21 1BB0DBAA
 • 2003-11-22 1ADD2LDA
 • 2003-11-23 C1AAABBA
 • 2003-11-24 CL11LAAA
 • 2003-11-25 9DH0AHBB
 • 2003-11-26 BAAAB1BL
 • 2003-11-27 B9BOCAAD
 • 2003-11-28 O0B0ADBD
 • 2003-11-29 OADD0L2B
 • 2003-11-30 A1DDO1AB
 • 2003-12-01 BDADBALA
 • 2003-12-02 AA9AC0BA
 • 2003-12-03 A9L1ACAA
 • 2003-12-04 40L00ALA
 • 2003-12-05 4BAAAA0B
 • 2003-12-06 HABOHBAL
 • 2003-12-07 HOA0BALD
 • 2003-12-08 0BADLL0D
 • 2003-12-09 0H9A2BAB
 • 2003-12-10 09BA0BDB
 • 2003-12-11 0BB1AAL0
 • 2003-12-12 LBDH4LAL
 • 2003-12-13 LAAABBDB
 • 2003-12-14 BO2OLBL2
 • 2003-12-15 BB40BAA1
 • 2003-12-16 24ADAHD1
 • 2003-12-17 2ABAO1LC
 • 2003-12-18 1AB1AAA9
 • 2003-12-19 11DHDBDB
 • 2003-12-20 BADHLHBA
 • 2003-12-21 BOAAB1AA
 • 2003-12-22 OL1BAADA
 • 2003-12-23 A4HB0BBA
 • 2003-12-24 AAADALAA
 • 2003-12-25 AAOADABB
 • 2003-12-26 A2021BBL
 • 2003-12-27 A0D4ALAD
 • 2003-12-28 ALAAB9BD
 • 2003-12-29 AA1BAA2B
 • 2003-12-30 AACBOBAB
 • 2003-12-31 AAOLDOA0
 • 2004-01-01 BBLDABLA
 • 2004-01-02 BLAA4ABA
 • 2004-01-03 O4219DAA
 • 2004-01-04 OA4HBBLA
 • 2004-01-05 AAAALO0B
 • 2004-01-06 A2BBAAAL
 • 2004-01-07 A0BB00LD
 • 2004-01-08 ABDDO10D
 • 2004-01-09 AAAADAAB
 • 2004-01-10 AAAABADB
 • 2004-01-11 AA12LHL0
 • 2004-01-12 AAH4A1AL
 • 2004-01-13 A2AA0ADB
 • 2004-01-14 AHOBOBL2
 • 2004-01-15 AB0BDBA1
 • 2004-01-16 AADL1AD1
 • 2004-01-17 A1AAALLC
 • 2004-01-18 BL12LLA9
 • 2004-01-19 BDH4ABDB
 • 2004-01-20 BB04OABA
 • 2004-01-21 BHAADBAA
 • 2004-01-22 ABA92LDA
 • 2004-01-23 AALLABBA
 • 2004-01-24 41BLLAAA
 • 2004-01-25 4OAAAHBB
 • 2004-01-26 HD1BB1BL
 • 2004-01-27 HA0ACAAD
 • 2004-01-28 09AAADBD
 • 2004-01-29 00A90L2B
 • 2004-01-30 0AA9O1AB
 • 2004-01-31 01BOAAA0
 • 2004-02-01 AO19BALA
 • 2004-02-02 ADHLC0BA
 • 2004-02-03 AAALACAA
 • 2004-02-04 A9OA0ALA
 • 2004-02-05 ABB2AA0B
 • 2004-02-06 ABDAHBAL
 • 2004-02-07 AAAABALD
 • 2004-02-08 AO19LL0D
 • 2004-02-09 ABHL2BAB
 • 2004-02-10 AA0L0BDB
 • 2004-02-11 BCABAAL0
 • 2004-02-12 BBAA4LAL
 • 2004-02-13 LDLBBBDB
 • 2004-02-14 LADALBL2
 • 2004-02-15 DOAABAA1
 • 2004-02-16 DL1CAHD1
 • 2004-02-17 D40OO1LC
 • 2004-02-18 DAABAAA9
 • 2004-02-19 BAAADBDB
 • 2004-02-20 HDAALHBA
 • 2004-02-21 0ABLB1AA
 • 2004-02-22 0BABAADA
 • 2004-02-23 OLAA0BBA
 • 2004-02-24 OACCALAA
 • 2004-02-25 LAOODABB
 • 2004-02-26 LABA1BBL
 • 2004-02-27 B2AAALAD
 • 2004-02-28 B0BLB9BD
 • 2004-03-01 AAAB1BLA
 • 2004-03-02 AAOAAABA
 • 2004-03-03 A20CBDAA
 • 2004-03-04 AHDOABLA
 • 2004-03-05 ABABAO0B
 • 2004-03-06 AA1A9AAL
 • 2004-03-07 A10LB0LD
 • 2004-03-08 ALABL10D
 • 2004-03-09 ADAAAAAB
 • 2004-03-10 DBAAAADB
 • 2004-03-11 DHL1AHL0
 • 2004-03-12 BAB0C1AL
 • 2004-03-13 BAAABADB
 • 2004-03-14 A1CALBL2
 • 2004-03-15 AOOLABA1
 • 2004-03-16 4DBD0AD1
 • 2004-03-17 4AAAOLLC
 • 2004-03-18 H9B1DLA9
 • 2004-03-19 HBA02BDB
 • 2004-03-20 BAA0LABA
 • 2004-03-21 B1AAABAA
 • 2004-03-22 0O9OHLDA
 • 2004-03-23 0LL0BBBA
 • 2004-03-24 LALDDAAA
 • 2004-03-25 LCAA2HBB
 • 2004-03-26 BB21A1BL
 • 2004-03-27 BB4HLAAD
 • 2004-03-28 2AAAADBD
 • 2004-03-29 2OBOBL2B
 • 2004-03-30 9LBOL1AB
 • 2004-03-31 BABB2AA0
 • 2004-04-01 ACLOAALA
 • 2004-04-02 ABB0L0BA
 • 2004-04-03 ADADACAA
 • 2004-04-04 BACABALA
 • 2004-04-05 BBO11A0B
 • 2004-04-06 LLBHABAL
 • 2004-04-07 L4AA0ALD
 • 2004-04-08 DABOAL0D
 • 2004-04-09 DAA0HBAB
 • 2004-04-10 4DA0BBDB
 • 2004-04-11 HAAD1AL0
 • 2004-04-12 HB9AALAL
 • 2004-04-13 0LL10BDB
 • 2004-04-14 0ALHABL2
 • 2004-04-15 OAAA4AA1
 • 2004-04-16 OA2BBHD1
 • 2004-04-17 L24BL1LC
 • 2004-04-18 LHADBAA9
 • 2004-04-19 BBBAABDB
 • 2004-04-20 B0BAAHBA
 • 2004-04-21 2AB241AA
 • 2004-04-22 2AD49ADA
 • 2004-04-23 1AAABBBA
 • 2004-04-24 1B1BBLAA
 • 2004-04-25 1HHBAABB
 • 2004-04-26 1BAL0BBL
 • 2004-04-27 CAOAALAD
 • 2004-04-28 C102D9BD
 • 2004-04-29 9OD41A2B
 • 2004-04-30 AOD4LBAB
 • 2004-05-01 DHA40BLA
 • 2004-05-02 DA9AAABA
 • 2004-05-03 DALBDDAA
 • 2004-05-04 D1LB1BLA
 • 2004-05-05 BOADAO0B
 • 2004-05-06 AD2ABAAL
 • 2004-05-07 AA42A0LD
 • 2004-05-08 49A4A10D
 • 2004-05-09 4B9A9AAB
 • 2004-05-10 LABA1ADB
 • 2004-05-11 L1B9AHL0
 • 2004-05-12 B0DLL1AL
 • 2004-05-13 BLALAADB
 • 2004-05-14 0A1AABL2
 • 2004-05-15 0CH2CBA1
 • 2004-05-16 LBAABAD1
 • 2004-05-17 LDOALLLC
 • 2004-05-18 BAB9ALA9
 • 2004-05-19 BODLHBDB
 • 2004-05-20 CLDLAABA
 • 2004-05-21 CAABCBAA
 • 2004-05-22 9C1AALDA
 • 2004-05-23 9L0B0BBA
 • 2004-05-24 BDAAAAAA
 • 2004-05-25 BAAAHHBB
 • 2004-05-26 OB0CB1BL
 • 2004-05-27 OLDODAAD
 • 2004-05-28 AAAB2DBD
 • 2004-05-29 AA1AAL2B
 • 2004-05-30 ALCAA1AB
 • 2004-05-31 ADOLHAA0
 • 2004-06-01 AABABALA
 • 2004-06-02 4BDBD0BA
 • 2004-06-03 H0AA2CAA
 • 2004-06-04 HA1AAALA
 • 2004-06-05 0A49OA0B
 • 2004-06-06 0AAOABAL
 • 2004-06-07 O2BBBALD
 • 2004-06-08 OHBA1L0D
 • 2004-06-09 LBDBABAB
 • 2004-06-10 L0DBABDB
 • 2004-06-11 BBABOAL0
 • 2004-06-12 BA1AALAL
 • 2004-06-13 2A0CBBDB
 • 2004-06-14 2BAO1BL2
 • 2004-06-15 1HOBAAA1
 • 2004-06-16 1A0A0HD1
 • 2004-06-17 1ADLA1LC
 • 2004-06-18 11AB4AA9
 • 2004-06-19 CO1A9BDB
 • 2004-06-20 OOCA1HBA
 • 2004-06-21 ABO1A1AA
 • 2004-06-22 A4B0BADA
 • 2004-06-23 AAAAABBA
 • 2004-06-24 AALA4LAA
 • 2004-06-25 A1BL9ABB
 • 2004-06-26 AOADBBBL
 • 2004-06-27 ALCABLAD
 • 2004-06-28 AAO1A9BD
 • 2004-06-29 ACB00A2B
 • 2004-06-30 AAL0ABAB
 • 2004-07-01 O1A0BBLA
 • 2004-07-02 L01ABABA
 • 2004-07-03 LLHAADAA
 • 2004-07-04 BAAL0BLA
 • 2004-07-05 BCOBOO0B
 • 2004-07-06 0B0ADAAL
 • 2004-07-07 0DD110LD
 • 2004-07-08 LAA0A10D
 • 2004-07-09 LB1ABAAB
 • 2004-07-10 1B1A0ADB
 • 2004-07-11 1A0OOHL0
 • 2004-07-12 CCA0D1AL
 • 2004-07-13 CLAD1ADB
 • 2004-07-14 9DLAABL2
 • 2004-07-15 9AB1LBA1
 • 2004-07-16 BBAHAAD1
 • 2004-07-17 BLCAALLC
 • 2004-07-18 OAOOCLA9
 • 2004-07-19 OAB0ABDB
 • 2004-07-20 ALB0AABA
 • 2004-07-21 ADADLBAA
 • 2004-07-22 AABAALDA
 • 2004-07-23 A9A1BBBA
 • 2004-07-24 A0AHCAAA
 • 2004-07-25 AA9AAHBB
 • 2004-07-26 AALB01BL
 • 2004-07-27 AALBAAAD
 • 2004-07-28 ABADHDBD
 • 2004-07-29 AH2ABL2B
 • 2004-07-30 L92A11AB
 • 2004-07-31 D042AAA0
 • 2004-08-01 LB0A0ALA
 • 2004-08-02 LAA1A0BA
 • 2004-08-03 BOAHHCAA
 • 2004-08-04 BBLABALA
 • 2004-08-05 2HBOLA0B
 • 2004-08-06 2AAB2BAL
 • 2004-08-07 1ACDAALD
 • 2004-08-08 11OAOL0D
 • 2004-08-09 1OB1ABAB
 • 2004-08-10 BOB1BBDB
 • 2004-08-11 OBA4LAL0
 • 2004-08-12 O4BABLAL
 • 2004-08-13 AAABABDB
 • 2004-08-14 AAABOBL2
 • 2004-08-15 A19DAAA1
 • 2004-08-16 A0LABHD1
 • 2004-08-17 ALL211LC
 • 2004-08-18 AAA4AAA9
 • 2004-08-19 AC2ABBDB
 • 2004-08-20 AA2AOHBA
 • 2004-08-21 AA49A1AA
 • 2004-08-22 A2ALDADA
 • 2004-08-23 A0BL1BBA
 • 2004-08-24 ALBAALAA
 • 2004-08-25 AAD2BABB
 • 2004-08-26 BCAAABBL
 • 2004-08-27 BL1A4LAD
 • 2004-08-28 LDH999BD
 • 2004-08-29 LAALBA2B
 • 2004-08-30 A0ALABAB
 • 2004-08-31 ABOBBOA0
 • 2004-09-01 1AALABLA
 • 2004-09-02 11BL4ABA
 • 2004-09-03 1LAA9DAA
 • 2004-09-04 CDA2BBLA
 • 2004-09-05 CA94LO0B
 • 2004-09-06 9BLAAAAL
 • 2004-09-07 90L900LD
 • 2004-09-08 BAALO10D
 • 2004-09-09 BABLDAAB
 • 2004-09-10 AL2LBADB
 • 2004-09-11 AD4ALHL0
 • 2004-09-12 AAABA1AL
 • 2004-09-13 A9BA0ADB
 • 2004-09-14 A0BAOBL2
 • 2004-09-15 ABD9DBA1
 • 2004-09-16 AAAO1AD1
 • 2004-09-17 AA1BALLC
 • 2004-09-18 AB4ALLA9
 • 2004-09-19 AHABABDB
 • 2004-09-20 B9ABOABA
 • 2004-09-21 LBOBDBAA
 • 2004-09-22 LB0A2LDA
 • 2004-09-23 DADCABBA
 • 2004-09-24 DOAOLAAA
 • 2004-09-25 DB1BAHBB
 • 2004-09-26 D4HAB1BL
 • 2004-09-27 BAALCAAD
 • 2004-09-28 BAOBADBD
 • 2004-09-29 A10A0L2B
 • 2004-09-30 0ALAO1AB
 • 2004-10-01 OOAL0ALA
 • 2004-10-02 OLOAA0BA
 • 2004-10-03 LA02HCAA
 • 2004-10-04 L9D4BALA
 • 2004-10-05 BBAALA0B
 • 2004-10-06 0B192BAL
 • 2004-10-07 0A0LAALD
 • 2004-10-08 LOALOL0D
 • 2004-10-09 LLAAABAB
 • 2004-10-10 1AAABBDB
 • 2004-10-11 1CLBLAL0
 • 2004-10-12 CBBABLAL
 • 2004-10-13 CDAAABDB
 • 2004-10-14 9AC9OBL2
 • 2004-10-15 9BOLAAA1
 • 2004-10-16 BLBBBHD1
 • 2004-10-17 B4AA11LC
 • 2004-10-18 OABBAAA9
 • 2004-10-19 OAAABBDB
 • 2004-10-20 ADAAOHBA
 • 2004-10-21 AAAAA1AA
 • 2004-10-22 AB9CDADA
 • 2004-10-23 ALLO1BBA
 • 2004-10-24 AALBALAA
 • 2004-10-25 AAAABABB
 • 2004-10-26 AA2LABBL
 • 2004-10-27 A24B4LAD
 • 2004-10-28 AHAA99BD
 • 2004-10-29 ABBCBA2B
 • 2004-10-30 L0BCABAB
 • 2004-10-31 DAB0BOA0
 • 2004-11-01 0ALCABLA
 • 2004-11-02 LABO4ABA
 • 2004-11-03 B2AB9DAA
 • 2004-11-04 BHCABBLA
 • 2004-11-05 2BOBLO0B
 • 2004-11-06 2ABBAAAL
 • 2004-11-07 11AA00LD
 • 2004-11-08 1OBCO10D
 • 2004-11-09 1DBODAAB
 • 2004-11-10 BBAOBADB
 • 2004-11-11 OHAALHL0
 • 2004-11-12 OA9AA1AL
 • 2004-11-13 AALL0ADB
 • 2004-11-14 A1LBOBL2
 • 2004-11-15 AOAADBA1
 • 2004-11-16 AD211AD1
 • 2004-11-17 AA40ALLC
 • 2004-11-18 A9AALLA9
 • 2004-11-19 AB9AABDB
 • 2004-11-20 AABAOABA
 • 2004-11-21 A1B0DBAA
 • 2004-11-22 AODD2LDA
 • 2004-11-23 ALAAABBA
 • 2004-11-24 AA11LAAA
 • 2004-11-25 ACH0AHBB
 • 2004-11-26 BBAAB1BL
 • 2004-11-27 BDBOCAAD
 • 2004-11-28 LAB0ADBD
 • 2004-11-29 LODD0L2B
 • 2004-11-30 ALDDO1AB
 • 2004-12-01 1CADBALA
 • 2004-12-02 1B9AC0BA
 • 2004-12-03 1DL1ACAA
 • 2004-12-04 CAL00ALA
 • 2004-12-05 CBAAAA0B
 • 2004-12-06 9LBOHBAL
 • 2004-12-07 9AA0BALD
 • 2004-12-08 BAADLL0D
 • 2004-12-09 BA9A2BAB
 • 2004-12-10 ADBA0BDB
 • 2004-12-11 AAB1AAL0
 • 2004-12-12 ABDH4LAL
 • 2004-12-13 A0AABBDB
 • 2004-12-14 AA2OLBL2
 • 2004-12-15 AA40BAA1
 • 2004-12-16 AAADAHD1
 • 2004-12-17 A2BAO1LC
 • 2004-12-18 AHB1AAA9
 • 2004-12-19 ABDHDBDB
 • 2004-12-20 B0DHLHBA
 • 2004-12-21 BAAAB1AA
 • 2004-12-22 LA1BAADA
 • 2004-12-23 DAHB0BBA
 • 2004-12-24 DBADALAA
 • 2004-12-25 DHOADABB
 • 2004-12-26 DA021BBL
 • 2004-12-27 BAD4ALAD
 • 2004-12-28 B1AAB9BD
 • 2004-12-29 AO1BAA2B
 • 2004-12-30 0OCBOBAB
 • 2004-12-31 OBOLDOA0
 • 2005-01-01 BBLDABLA
 • 2005-01-02 BAAA4ABA
 • 2005-01-03 LA219DAA
 • 2005-01-04 LB4HBBLA
 • 2005-01-05 DHAALO0B
 • 2005-01-06 DABBAAAL
 • 2005-01-07 DABB00LD
 • 2005-01-08 D1DDO10D
 • 2005-01-09 BOAADAAB
 • 2005-01-10 HOAABADB
 • 2005-01-11 0B12LHL0
 • 2005-01-12 04H4A1AL
 • 2005-01-13 OAAA0ADB
 • 2005-01-14 LAOBOBL2
 • 2005-01-15 L10BDBA1
 • 2005-01-16 BODL1AD1
 • 2005-01-17 BLAAALLC
 • 2005-01-18 0A12LLA9
 • 2005-01-19 0CH4ABDB
 • 2005-01-20 1A04OABA
 • 2005-01-21 1AAADBAA
 • 2005-01-22 11A92LDA
 • 2005-01-23 10LLABBA
 • 2005-01-24 CLBLLAAA
 • 2005-01-25 CAAAAHBB
 • 2005-01-26 9C1BB1BL
 • 2005-01-27 9L0ACAAD
 • 2005-01-28 BDAAADBD
 • 2005-01-29 BAA90L2B
 • 2005-01-30 A0A9O1AB
 • 2005-01-31 ABBOAAA0
 • 2005-02-01 DA19BALA
 • 2005-02-02 BCHLC0BA
 • 2005-02-03 BLALACAA
 • 2005-02-04 ADOA0ALA
 • 2005-02-05 AAB2AA0B
 • 2005-02-06 4BDAHBAL
 • 2005-02-07 40AABALD
 • 2005-02-08 HA19LL0D
 • 2005-02-09 HAHL2BAB
 • 2005-02-10 BL0L0BDB
 • 2005-02-11 0DABAAL0
 • 2005-02-12 0AAA4LAL
 • 2005-02-13 L9LBBBDB
 • 2005-02-14 L0DALBL2
 • 2005-02-15 BAAABAA1
 • 2005-02-16 BA1CAHD1
 • 2005-02-17 2A0OO1LC
 • 2005-02-18 2BABAAA9
 • 2005-02-19 1HAADBDB
 • 2005-02-20 99AALHBA
 • 2005-02-21 B0BLB1AA
 • 2005-02-22 BBABAADA
 • 2005-02-23 OAAA0BBA
 • 2005-02-24 OOCCALAA
 • 2005-02-25 ABOODABB
 • 2005-02-26 A4BA1BBL
 • 2005-02-27 AAAAALAD
 • 2005-02-28 AABLB9BD
 • 2005-03-01 HLAB1BLA
 • 2005-03-02 H4OAAABA
 • 2005-03-03 0A0CBDAA
 • 2005-03-04 0ADOABLA
 • 2005-03-05 O1ABAO0B
 • 2005-03-06 O01A9AAL
 • 2005-03-07 LL0LB0LD
 • 2005-03-08 LAABL10D
 • 2005-03-09 BCAAAAAB
 • 2005-03-10 2AAAAADB
 • 2005-03-11 2AL1AHL0
 • 2005-03-12 12B0C1AL
 • 2005-03-13 10AABADB
 • 2005-03-14 1LCALBL2
 • 2005-03-15 1AOLABA1
 • 2005-03-16 CCBD0AD1
 • 2005-03-17 CLAAOLLC
 • 2005-03-18 9DB1DLA9
 • 2005-03-19 9AA02BDB
 • 2005-03-20 AHA0LABA
 • 2005-03-21 ABAAABAA
 • 2005-03-22 AA9OHLDA
 • 2005-03-23 A1L0BBBA
 • 2005-03-24 ALLDDAAA
 • 2005-03-25 ADAA2HBB
 • 2005-03-26 AA21A1BL
 • 2005-03-27 AB4HLAAD
 • 2005-03-28 A0AAADBD
 • 2005-03-29 AABOBL2B
 • 2005-03-30 A1BOL1AB
 • 2005-03-31 BOBB2AA0
 • 2005-04-01 LDLOAALA
 • 2005-04-02 BAB0L0BA
 • 2005-04-03 B9ADACAA
 • 2005-04-04 00CABALA
 • 2005-04-05 0BO11A0B
 • 2005-04-06 LABHABAL
 • 2005-04-07 LAAA0ALD
 • 2005-04-08 BBBOAL0D
 • 2005-04-09 2HA0HBAB
 • 2005-04-10 C9A0BBDB
 • 2005-04-11 9BAD1AL0
 • 2005-04-12 9B9AALAL
 • 2005-04-13 BAL10BDB
 • 2005-04-14 BOLHABL2
 • 2005-04-15 OBAA4AA1
 • 2005-04-16 O42BBHD1
 • 2005-04-17 AA4BL1LC
 • 2005-04-18 AAADBAA9
 • 2005-04-19 A1BAABDB
 • 2005-04-20 AABAAHBA
 • 2005-04-21 AOB241AA
 • 2005-04-22 ALD49ADA
 • 2005-04-23 A4AABBBA
 • 2005-04-24 AA1BBLAA
 • 2005-04-25 AAHBAABB
 • 2005-04-26 A1AL0BBL
 • 2005-04-27 A0OAALAD
 • 2005-04-28 AL02D9BD
 • 2005-04-29 AAD41A2B
 • 2005-04-30 DAD4LBAB
 • 2005-05-01 BAA40BLA
 • 2005-05-02 B29AAABA
 • 2005-05-03 20LBDDAA
 • 2005-05-04 2BLB1BLA
 • 2005-05-05 1AADAO0B
 • 2005-05-06 1C2ABAAL
 • 2005-05-07 1L42A0LD
 • 2005-05-08 CDA4A10D
 • 2005-05-09 CA9A9AAB
 • 2005-05-10 AHBA1ADB
 • 2005-05-11 ABB9AHL0
 • 2005-05-12 AADLL1AL
 • 2005-05-13 A1ALAADB
 • 2005-05-14 AL1AABL2
 • 2005-05-15 ADH2CBA1
 • 2005-05-16 AAAABAD1
 • 2005-05-17 A9OALLLC
 • 2005-05-18 A0B9ALA9
 • 2005-05-19 AADLHBDB
 • 2005-05-20 A1DLAABA
 • 2005-05-21 AOABCBAA
 • 2005-05-22 AD1AALDA
 • 2005-05-23 AA0B0BBA
 • 2005-05-24 B9AAAAAA
 • 2005-05-25 B0AAHHBB
 • 2005-05-26 LB0CB1BL
 • 2005-05-27 LADODAAD
 • 2005-05-28 DOAB2DBD
 • 2005-05-29 DB1AAL2B
 • 2005-05-30 4ACAA1AB
 • 2005-05-31 HCOLHAA0
 • 2005-06-01 1BBABALA
 • 2005-06-02 CBDBD0BA
 • 2005-06-03 9AAA2CAA
 • 2005-06-04 9O1AAALA
 • 2005-06-05 BB49OA0B
 • 2005-06-06 B4AOABAL
 • 2005-06-07 OABBBALD
 • 2005-06-08 OABA1L0D
 • 2005-06-09 A1DBABAB
 • 2005-06-10 AADBABDB
 • 2005-06-11 ABABOAL0
 • 2005-06-12 AL1AALAL
 • 2005-06-13 A40CBBDB
 • 2005-06-14 AAAO1BL2
 • 2005-06-15 AAOBAAA1
 • 2005-06-16 A20A0HD1
 • 2005-06-17 A0DLA1LC
 • 2005-06-18 ALAB4AA9
 • 2005-06-19 AA1A9BDB
 • 2005-06-20 LACA1HBA
 • 2005-06-21 DAO1A1AA
 • 2005-06-22 DAB0BADA
 • 2005-06-23 D2AAABBA
 • 2005-06-24 DHLA4LAA
 • 2005-06-25 BBBL9ABB
 • 2005-06-26 BAADBBBL
 • 2005-06-27 A1CABLAD
 • 2005-06-28 4LO1A9BD
 • 2005-06-29 4DB00A2B
 • 2005-06-30 LBL0ABAB
 • 2005-07-01 OBA0BBLA
 • 2005-07-02 AA1ABABA
 • 2005-07-03 A1HAADAA
 • 2005-07-04 AOAL0BLA
 • 2005-07-05 ADOBOO0B
 • 2005-07-06 AA0ADAAL
 • 2005-07-07 A9D110LD
 • 2005-07-08 A0A0A10D
 • 2005-07-09 AB1ABAAB
 • 2005-07-10 A11A0ADB
 • 2005-07-11 AO0OOHL0
 • 2005-07-12 ADA0D1AL
 • 2005-07-13 AAAD1ADB
 • 2005-07-14 A9LAABL2
 • 2005-07-15 ABB1LBA1
 • 2005-07-16 BBAHAAD1
 • 2005-07-17 BACAALLC
 • 2005-07-18 LOOOCLA9
 • 2005-07-19 LBB0ABDB
 • 2005-07-20 AAB0AABA
 • 2005-07-21 ACADLBAA
 • 2005-07-22 4BBAALDA
 • 2005-07-23 HDA1BBBA
 • 2005-07-24 HAAHCAAA
 • 2005-07-25 0O9AAHBB
 • 2005-07-26 0LLB01BL
 • 2005-07-27 O4LBAAAD
 • 2005-07-28 OAADHDBD
 • 2005-07-29 LA2ABL2B
 • 2005-07-30 LD2A11AB
 • 2005-07-31 BA42AAA0
 • 2005-08-01 AB0A0ALA
 • 2005-08-02 ALA1A0BA
 • 2005-08-03 AAAHHCAA
 • 2005-08-04 AALABALA
 • 2005-08-05 AABOLA0B
 • 2005-08-06 A2AB2BAL
 • 2005-08-07 A0CDAALD
 • 2005-08-08 ABOAOL0D
 • 2005-08-09 AAB1ABAB
 • 2005-08-10 BAB1BBDB
 • 2005-08-11 LAA4LAL0
 • 2005-08-12 LABABLAL
 • 2005-08-13 D2ABABDB
 • 2005-08-14 DHABOBL2
 • 2005-08-15 DB9DAAA1
 • 2005-08-16 DALABHD1
 • 2005-08-17 B1L211LC
 • 2005-08-18 BLA4AAA9
 • 2005-08-19 AD2ABBDB
 • 2005-08-20 OB2AOHBA
 • 2005-08-21 OH49A1AA
 • 2005-08-22 LAALDADA
 • 2005-08-23 LABL1BBA
 • 2005-08-24 B1BAALAA
 • 2005-08-25 BOD2BABB
 • 2005-08-26 0DAAABBL
 • 2005-08-27 0A1A4LAD
 • 2005-08-28 L9H999BD
 • 2005-08-29 L0ALBA2B
 • 2005-08-30 1AALABAB
 • 2005-08-31 11OBBOA0
 • 2005-09-01 AOALABLA
 • 2005-09-02 ALBL4ABA
 • 2005-09-03 AAAA9DAA
 • 2005-09-04 A9A2BBLA
 • 2005-09-05 AB94LO0B
 • 2005-09-06 ABLAAAAL
 • 2005-09-07 AAL900LD
 • 2005-09-08 BOALO10D
 • 2005-09-09 BBBLDAAB
 • 2005-09-10 BA2LBADB
 • 2005-09-11 BC4ALHL0
 • 2005-09-12 ABABA1AL
 • 2005-09-13 ADBA0ADB
 • 2005-09-14 4ABAOBL2
 • 2005-09-15 4BD9DBA1
 • 2005-09-16 HLAO1AD1
 • 2005-09-17 H41BALLC
 • 2005-09-18 0A4ALLA9
 • 2005-09-19 0AABABDB
 • 2005-09-20 0DABOABA
 • 2005-09-21 LAOBDBAA
 • 2005-09-22 LB0A2LDA
 • 2005-09-23 BLDCABBA
 • 2005-09-24 BAAOLAAA
 • 2005-09-25 2A1BAHBB
 • 2005-09-26 2AHAB1BL
 • 2005-09-27 12ALCAAD
 • 2005-09-28 10OBADBD
 • 2005-09-29 1B0A0L2B
 • 2005-09-30 B0LAO1AB
 • 2005-10-01 OAAL0ALA
 • 2005-10-02 O1OAA0BA
 • 2005-10-03 AL02HCAA
 • 2005-10-04 ADD4BALA
 • 2005-10-05 AAAALA0B
 • 2005-10-06 AB192BAL
 • 2005-10-07 A00LAALD
 • 2005-10-08 AAALOL0D
 • 2005-10-09 AAAAABAB
 • 2005-10-10 ALAABBDB
 • 2005-10-11 ADLBLAL0
 • 2005-10-12 AABABLAL
 • 2005-10-13 A9AAABDB
 • 2005-10-14 A0C9OBL2
 • 2005-10-15 ABOLAAA1
 • 2005-10-16 BABBBHD1
 • 2005-10-17 BAAA11LC
 • 2005-10-18 LBBBAAA9
 • 2005-10-19 LHAABBDB
 • 2005-10-20 A9AAOHBA
 • 2005-10-21 ABAAA1AA
 • 2005-10-22 4B9CDADA
 • 2005-10-23 4ALO1BBA
 • 2005-10-24 HOLBALAA
 • 2005-10-25 HBAABABB
 • 2005-10-26 042LABBL
 • 2005-10-27 0A4B4LAD
 • 2005-10-28 OAAA99BD
 • 2005-10-29 L1BCBA2B
 • 2005-10-30 LABCABAB
 • 2005-10-31 BOB0BOA0
 • 2005-11-01 ALLCABLA
 • 2005-11-02 A4BO4ABA
 • 2005-11-03 AAAB9DAA
 • 2005-11-04 AACABBLA
 • 2005-11-05 A1OBLO0B
 • 2005-11-06 A0BBAAAL
 • 2005-11-07 ALAA00LD
 • 2005-11-08 AABCO10D
 • 2005-11-09 ACBODAAB
 • 2005-11-10 BAAOBADB
 • 2005-11-11 LAAALHL0
 • 2005-11-12 L29AA1AL
 • 2005-11-13 D0LL0ADB
 • 2005-11-14 DBLBOBL2
 • 2005-11-15 DAAADBA1
 • 2005-11-16 DC211AD1
 • 2005-11-17 BL40ALLC
 • 2005-11-18 BDAALLA9
 • 2005-11-19 AA9AABDB
 • 2005-11-20 0HBAOABA
 • 2005-11-21 OBB0DBAA
 • 2005-11-22 OADD2LDA
 • 2005-11-23 L1AAABBA
 • 2005-11-24 LL11LAAA
 • 2005-11-25 BDH0AHBB
 • 2005-11-26 0AAAB1BL
 • 2005-11-27 09BOCAAD
 • 2005-11-28 L0B0ADBD
 • 2005-11-29 LADD0L2B
 • 2005-11-30 11DDO1AB
 • 2005-12-01 ADADBALA
 • 2005-12-02 AA9AC0BA
 • 2005-12-03 A9L1ACAA
 • 2005-12-04 A0L00ALA
 • 2005-12-05 ABAAAA0B
 • 2005-12-06 AABOHBAL
 • 2005-12-07 AOA0BALD
 • 2005-12-08 BBADLL0D
 • 2005-12-09 BH9A2BAB
 • 2005-12-10 B9BA0BDB
 • 2005-12-11 BBB1AAL0
 • 2005-12-12 ABDH4LAL
 • 2005-12-13 AAAABBDB
 • 2005-12-14 4O2OLBL2
 • 2005-12-15 4B40BAA1
 • 2005-12-16 H4ADAHD1
 • 2005-12-17 HABAO1LC
 • 2005-12-18 0AB1AAA9
 • 2005-12-19 01DHDBDB
 • 2005-12-20 0ADHLHBA
 • 2005-12-21 0OAAB1AA
 • 2005-12-22 LL1BAADA
 • 2005-12-23 B4HB0BBA
 • 2005-12-24 BAADALAA
 • 2005-12-25 2AOADABB
 • 2005-12-26 22021BBL
 • 2005-12-27 10D4ALAD
 • 2005-12-28 1LAAB9BD
 • 2005-12-29 1A1BAA2B
 • 2005-12-30 BACBOBAB
 • 2005-12-31 OAOLDOA0
 • 2006-01-01 0BLDABLA
 • 2006-01-02 0LAA4ABA
 • 2006-01-03 L4219DAA
 • 2006-01-04 LA4HBBLA
 • 2006-01-05 BAAALO0B
 • 2006-01-06 B2BBAAAL
 • 2006-01-07 20BB00LD
 • 2006-01-08 2BDDO10D
 • 2006-01-09 1AAADAAB
 • 2006-01-10 9AAABADB
 • 2006-01-11 BA12LHL0
 • 2006-01-12 BAH4A1AL
 • 2006-01-13 O2AA0ADB
 • 2006-01-14 AHOBOBL2
 • 2006-01-15 AB0BDBA1
 • 2006-01-16 AADL1AD1
 • 2006-01-17 A1AAALLC
 • 2006-01-18 AL12LLA9
 • 2006-01-19 ADH4ABDB
 • 2006-01-20 AB04OABA
 • 2006-01-21 AHAADBAA
 • 2006-01-22 ABA92LDA
 • 2006-01-23 AALLABBA
 • 2006-01-24 A1BLLAAA
 • 2006-01-25 AOAAAHBB
 • 2006-01-26 AD1BB1BL
 • 2006-01-27 AA0ACAAD
 • 2006-01-28 B9AAADBD
 • 2006-01-29 B0A90L2B
 • 2006-01-30 BAA9O1AB
 • 2006-01-31 B1BOAAA0
 • 2006-02-01 2O19BALA
 • 2006-02-02 1DHLC0BA
 • 2006-02-03 1AALACAA
 • 2006-02-04 19OA0ALA
 • 2006-02-05 1BB2AA0B
 • 2006-02-06 CBDAHBAL
 • 2006-02-07 CAAABALD
 • 2006-02-08 9O19LL0D
 • 2006-02-09 9BHL2BAB
 • 2006-02-10 AA0L0BDB
 • 2006-02-11 ACABAAL0
 • 2006-02-12 ABAA4LAL
 • 2006-02-13 ADLBBBDB
 • 2006-02-14 AADALBL2
 • 2006-02-15 AOAABAA1
 • 2006-02-16 AL1CAHD1
 • 2006-02-17 A40OO1LC
 • 2006-02-18 AAABAAA9
 • 2006-02-19 AAAADBDB
 • 2006-02-20 ADAALHBA
 • 2006-02-21 BABLB1AA
 • 2006-02-22 BBABAADA
 • 2006-02-23 LLAA0BBA
 • 2006-02-24 LACCALAA
 • 2006-02-25 DAOODABB
 • 2006-02-26 DABA1BBL
 • 2006-02-27 D2AAALAD
 • 2006-02-28 D0BLB9BD
 • 2006-03-01 9AAB1BLA
 • 2006-03-02 9AOAAABA
 • 2006-03-03 B20CBDAA
 • 2006-03-04 BHDOABLA
 • 2006-03-05 OBABAO0B
 • 2006-03-06 OA1A9AAL
 • 2006-03-07 A10LB0LD
 • 2006-03-08 ALABL10D
 • 2006-03-09 ADAAAAAB
 • 2006-03-10 ABAAAADB
 • 2006-03-11 AHL1AHL0
 • 2006-03-12 AAB0C1AL
 • 2006-03-13 AAAABADB
 • 2006-03-14 A1CALBL2
 • 2006-03-15 AOOLABA1
 • 2006-03-16 ADBD0AD1
 • 2006-03-17 AAAAOLLC
 • 2006-03-18 A9B1DLA9
 • 2006-03-19 ABA02BDB
 • 2006-03-20 DAA0LABA
 • 2006-03-21 D1AAABAA
 • 2006-03-22 BO9OHLDA
 • 2006-03-23 BLL0BBBA
 • 2006-03-24 AALDDAAA
 • 2006-03-25 ACAA2HBB
 • 2006-03-26 4B21A1BL
 • 2006-03-27 4B4HLAAD
 • 2006-03-28 HAAAADBD
 • 2006-03-29 HOBOBL2B
 • 2006-03-30 BLBOL1AB
 • 2006-03-31 0ABB2AA0
 • 2006-04-01 ACLOAALA
 • 2006-04-02 ABB0L0BA
 • 2006-04-03 ADADACAA
 • 2006-04-04 AACABALA
 • 2006-04-05 ABO11A0B
 • 2006-04-06 ALBHABAL
 • 2006-04-07 A4AA0ALD
 • 2006-04-08 AABOAL0D
 • 2006-04-09 AAA0HBAB
 • 2006-04-10 ADA0BBDB
 • 2006-04-11 AAAD1AL0
 • 2006-04-12 AB9AALAL
 • 2006-04-13 BLL10BDB
 • 2006-04-14 BALHABL2
 • 2006-04-15 LAAA4AA1
 • 2006-04-16 LA2BBHD1
 • 2006-04-17 D24BL1LC
 • 2006-04-18 DHADBAA9
 • 2006-04-19 DBBAABDB
 • 2006-04-20 40BAAHBA
 • 2006-04-21 HAB241AA
 • 2006-04-22 HAD49ADA
 • 2006-04-23 0AAABBBA
 • 2006-04-24 0B1BBLAA
 • 2006-04-25 OHHBAABB
 • 2006-04-26 OBAL0BBL
 • 2006-04-27 LAOAALAD
 • 2006-04-28 L102D9BD
 • 2006-04-29 BOD41A2B
 • 2006-04-30 2OD4LBAB
 • 2006-05-01 AHA40BLA
 • 2006-05-02 AA9AAABA
 • 2006-05-03 AALBDDAA
 • 2006-05-04 A1LB1BLA
 • 2006-05-05 AOADAO0B
 • 2006-05-06 AD2ABAAL
 • 2006-05-07 AA42A0LD
 • 2006-05-08 A9A4A10D
 • 2006-05-09 AB9A9AAB
 • 2006-05-10 DABA1ADB
 • 2006-05-11 D1B9AHL0
 • 2006-05-12 D0DLL1AL
 • 2006-05-13 DLALAADB
 • 2006-05-14 BA1AABL2
 • 2006-05-15 BCH2CBA1
 • 2006-05-16 ABAABAD1
 • 2006-05-17 ADOALLLC
 • 2006-05-18 4AB9ALA9
 • 2006-05-19 4ODLHBDB
 • 2006-05-20 LLDLAABA
 • 2006-05-21 LAABCBAA
 • 2006-05-22 BC1AALDA
 • 2006-05-23 BL0B0BBA
 • 2006-05-24 0DAAAAAA
 • 2006-05-25 0AAAHHBB
 • 2006-05-26 LB0CB1BL
 • 2006-05-27 LLDODAAD
 • 2006-05-28 BAAB2DBD
 • 2006-05-29 BA1AAL2B
 • 2006-05-30 CLCAA1AB
 • 2006-05-31 9DOLHAA0
 • 2006-06-01 AABABALA
 • 2006-06-02 ABDBD0BA
 • 2006-06-03 A0AA2CAA
 • 2006-06-04 AA1AAALA
 • 2006-06-05 BA49OA0B
 • 2006-06-06 BAAOABAL
 • 2006-06-07 L2BBBALD
 • 2006-06-08 LHBA1L0D
 • 2006-06-09 DBDBABAB
 • 2006-06-10 A0DBABDB
 • 2006-06-11 4BABOAL0
 • 2006-06-12 4A1AALAL
 • 2006-06-13 HA0CBBDB
 • 2006-06-14 HBAO1BL2
 • 2006-06-15 0HOBAAA1
 • 2006-06-16 0A0A0HD1
 • 2006-06-17 OADLA1LC
 • 2006-06-18 O1AB4AA9
 • 2006-06-19 LO1A9BDB
 • 2006-06-20 LOCA1HBA
 • 2006-06-21 BBO1A1AA
 • 2006-06-22 B4B0BADA
 • 2006-06-23 2AAAABBA
 • 2006-06-24 2ALA4LAA
 • 2006-06-25 11BL9ABB
 • 2006-06-26 1OADBBBL
 • 2006-06-27 1LCABLAD
 • 2006-06-28 CAO1A9BD
 • 2006-06-29 CCB00A2B
 • 2006-06-30 AAL0ABAB
 • 2006-07-01 L1A0BBLA
 • 2006-07-02 D01ABABA
 • 2006-07-03 DLHAADAA
 • 2006-07-04 DAAL0BLA
 • 2006-07-05 DCOBOO0B
 • 2006-07-06 BB0ADAAL
 • 2006-07-07 BDD110LD
 • 2006-07-08 AAA0A10D
 • 2006-07-09 AB1ABAAB
 • 2006-07-10 OB1A0ADB
 • 2006-07-11 OA0OOHL0
 • 2006-07-12 LCA0D1AL
 • 2006-07-13 LLAD1ADB
 • 2006-07-14 BDLAABL2
 • 2006-07-15 BAB1LBA1
 • 2006-07-16 0BAHAAD1
 • 2006-07-17 0LCAALLC
 • 2006-07-18 LAOOCLA9
 • 2006-07-19 LAB0ABDB
 • 2006-07-20 1LB0AABA
 • 2006-07-21 1DADLBAA
 • 2006-07-22 CABAALDA
 • 2006-07-23 99A1BBBA
 • 2006-07-24 90AHCAAA
 • 2006-07-25 BA9AAHBB
 • 2006-07-26 BALB01BL
 • 2006-07-27 OALBAAAD
 • 2006-07-28 OBADHDBD
 • 2006-07-29 AH2ABL2B
 • 2006-07-30 A92A11AB
 • 2006-07-31 A042AAA0
 • 2006-08-01 AB0A0ALA
 • 2006-08-02 AAA1A0BA
 • 2006-08-03 4OAHHCAA
 • 2006-08-04 4BLABALA
 • 2006-08-05 HHBOLA0B
 • 2006-08-06 HAAB2BAL
 • 2006-08-07 0ACDAALD
 • 2006-08-08 01OAOL0D
 • 2006-08-09 OOB1ABAB
 • 2006-08-10 0OB1BBDB
 • 2006-08-11 LBA4LAL0
 • 2006-08-12 L4BABLAL
 • 2006-08-13 BAABABDB
 • 2006-08-14 BAABOBL2
 • 2006-08-15 219DAAA1
 • 2006-08-16 20LABHD1
 • 2006-08-17 1LL211LC
 • 2006-08-18 1AA4AAA9
 • 2006-08-19 1C2ABBDB
 • 2006-08-20 OA2AOHBA
 • 2006-08-21 OA49A1AA
 • 2006-08-22 A2ALDADA
 • 2006-08-23 A0BL1BBA
 • 2006-08-24 ALBAALAA
 • 2006-08-25 AAD2BABB
 • 2006-08-26 ACAAABBL
 • 2006-08-27 AL1A4LAD
 • 2006-08-28 ADH999BD
 • 2006-08-29 AAALBA2B
 • 2006-08-30 A0ALABAB
 • 2006-08-31 ABOBBOA0
 • 2006-09-01 0AALABLA
 • 2006-09-02 O1BL4ABA
 • 2006-09-03 OLAA9DAA
 • 2006-09-04 LDA2BBLA
 • 2006-09-05 LA94LO0B
 • 2006-09-06 BBLAAAAL
 • 2006-09-07 B0L900LD
 • 2006-09-08 0AALO10D
 • 2006-09-09 0ABLDAAB
 • 2006-09-10 1L2LBADB
 • 2006-09-11 1D4ALHL0
 • 2006-09-12 1AABA1AL
 • 2006-09-13 19BA0ADB
 • 2006-09-14 C0BAOBL2
 • 2006-09-15 CBD9DBA1
 • 2006-09-16 9AAO1AD1
 • 2006-09-17 9A1BALLC
 • 2006-09-18 BB4ALLA9
 • 2006-09-19 BHABABDB
 • 2006-09-20 A9ABOABA
 • 2006-09-21 ABOBDBAA
 • 2006-09-22 AB0A2LDA
 • 2006-09-23 AADCABBA
 • 2006-09-24 AOAOLAAA
 • 2006-09-25 AB1BAHBB
 • 2006-09-26 A4HAB1BL
 • 2006-09-27 AAALCAAD
 • 2006-09-28 AAOBADBD
 • 2006-09-29 A10A0L2B
 • 2006-09-30 BALAO1AB
 • 2006-10-01 LOAL0ALA
 • 2006-10-02 LLOAA0BA
 • 2006-10-03 DA02HCAA
 • 2006-10-04 D9D4BALA
 • 2006-10-05 DBAALA0B
 • 2006-10-06 BB192BAL
 • 2006-10-07 BA0LAALD
 • 2006-10-08 AOALOL0D
 • 2006-10-09 ALAAABAB
 • 2006-10-10 OAAABBDB
 • 2006-10-11 OCLBLAL0
 • 2006-10-12 LBBABLAL
 • 2006-10-13 LDAAABDB
 • 2006-10-14 BAC9OBL2
 • 2006-10-15 BBOLAAA1
 • 2006-10-16 0LBBBHD1
 • 2006-10-17 04AA11LC
 • 2006-10-18 LABBAAA9
 • 2006-10-19 LAAABBDB
 • 2006-10-20 1DAAOHBA
 • 2006-10-21 1AAAA1AA
 • 2006-10-22 CB9CDADA
 • 2006-10-23 CLLO1BBA
 • 2006-10-24 9ALBALAA
 • 2006-10-25 9AAABABB
 • 2006-10-26 BA2LABBL
 • 2006-10-27 B24B4LAD
 • 2006-10-28 OHAA99BD
 • 2006-10-29 ABBCBA2B
 • 2006-10-30 A0BCABAB
 • 2006-10-31 AAB0BOA0
 • 2006-11-01 BALCABLA
 • 2006-11-02 AABO4ABA
 • 2006-11-03 42AB9DAA
 • 2006-11-04 4HCABBLA
 • 2006-11-05 HBOBLO0B
 • 2006-11-06 HABBAAAL
 • 2006-11-07 01AA00LD
 • 2006-11-08 0OBCO10D
 • 2006-11-09 ODBODAAB
 • 2006-11-10 0BAOBADB
 • 2006-11-11 LHAALHL0
 • 2006-11-12 LA9AA1AL
 • 2006-11-13 BALL0ADB
 • 2006-11-14 B1LBOBL2
 • 2006-11-15 2OAADBA1
 • 2006-11-16 2D211AD1
 • 2006-11-17 1A40ALLC
 • 2006-11-18 19AALLA9
 • 2006-11-19 1B9AABDB
 • 2006-11-20 BABAOABA
 • 2006-11-21 O1B0DBAA
 • 2006-11-22 OODD2LDA
 • 2006-11-23 ALAAABBA
 • 2006-11-24 AA11LAAA
 • 2006-11-25 ACH0AHBB
 • 2006-11-26 ABAAB1BL
 • 2006-11-27 ADBOCAAD
 • 2006-11-28 AAB0ADBD
 • 2006-11-29 AODD0L2B
 • 2006-11-30 ALDDO1AB
 • 2006-12-01 0CADBALA
 • 2006-12-02 OB9AC0BA
 • 2006-12-03 ODL1ACAA
 • 2006-12-04 LAL00ALA
 • 2006-12-05 LBAAAA0B
 • 2006-12-06 BLBOHBAL
 • 2006-12-07 BAA0BALD
 • 2006-12-08 0AADLL0D
 • 2006-12-09 0A9A2BAB
 • 2006-12-10 1DBA0BDB
 • 2006-12-11 1AB1AAL0
 • 2006-12-12 1BDH4LAL
 • 2006-12-13 10AABBDB
 • 2006-12-14 CA2OLBL2
 • 2006-12-15 CA40BAA1
 • 2006-12-16 9AADAHD1
 • 2006-12-17 92BAO1LC
 • 2006-12-18 BHB1AAA9
 • 2006-12-19 BBDHDBDB
 • 2006-12-20 A0DHLHBA
 • 2006-12-21 AAAAB1AA
 • 2006-12-22 AA1BAADA
 • 2006-12-23 AAHB0BBA
 • 2006-12-24 ABADALAA
 • 2006-12-25 AHOADABB
 • 2006-12-26 AA021BBL
 • 2006-12-27 AAD4ALAD
 • 2006-12-28 A1AAB9BD
 • 2006-12-29 AO1BAA2B
 • 2006-12-30 BOCBOBAB
 • 2006-12-31 LBOLDOA0
 • 2007-01-01 ABLDABLA
 • 2007-01-02 AAAA4ABA
 • 2007-01-03 AA219DAA
 • 2007-01-04 AB4HBBLA
 • 2007-01-05 AHAALO0B
 • 2007-01-06 AABBAAAL
 • 2007-01-07 AABB00LD
 • 2007-01-08 A1DDO10D
 • 2007-01-09 AOAADAAB
 • 2007-01-10 AOAABADB
 • 2007-01-11 BB12LHL0
 • 2007-01-12 B4H4A1AL
 • 2007-01-13 LAAA0ADB
 • 2007-01-14 DAOBOBL2
 • 2007-01-15 D10BDBA1
 • 2007-01-16 DODL1AD1
 • 2007-01-17 DLAAALLC
 • 2007-01-18 BA12LLA9
 • 2007-01-19 BCH4ABDB
 • 2007-01-20 0A04OABA
 • 2007-01-21 0AAADBAA
 • 2007-01-22 O1A92LDA
 • 2007-01-23 O0LLABBA
 • 2007-01-24 LLBLLAAA
 • 2007-01-25 LAAAAHBB
 • 2007-01-26 BC1BB1BL
 • 2007-01-27 BL0ACAAD
 • 2007-01-28 0DAAADBD
 • 2007-01-29 0AA90L2B
 • 2007-01-30 10A9O1AB
 • 2007-01-31 1BBOAAA0
 • 2007-02-01 AA19BALA
 • 2007-02-02 ACHLC0BA
 • 2007-02-03 ALALACAA
 • 2007-02-04 ADOA0ALA
 • 2007-02-05 AAB2AA0B
 • 2007-02-06 ABDAHBAL
 • 2007-02-07 A0AABALD
 • 2007-02-08 AA19LL0D
 • 2007-02-09 AAHL2BAB
 • 2007-02-10 DL0L0BDB
 • 2007-02-11 BDABAAL0
 • 2007-02-12 BAAA4LAL
 • 2007-02-13 A9LBBBDB
 • 2007-02-14 A0DALBL2
 • 2007-02-15 4AAABAA1
 • 2007-02-16 4A1CAHD1
 • 2007-02-17 HA0OO1LC
 • 2007-02-18 HBABAAA9
 • 2007-02-19 0HAADBDB
 • 2007-02-20 B9AALHBA
 • 2007-02-21 00BLB1AA
 • 2007-02-22 0BABAADA
 • 2007-02-23 LAAA0BBA
 • 2007-02-24 LOCCALAA
 • 2007-02-25 BBOODABB
 • 2007-02-26 B4BA1BBL
 • 2007-02-27 2AAAALAD
 • 2007-02-28 2ABLB9BD
 • 2007-03-01 ALAB1BLA
 • 2007-03-02 A4OAAABA
 • 2007-03-03 BA0CBDAA
 • 2007-03-04 BADOABLA
 • 2007-03-05 L1ABAO0B
 • 2007-03-06 L01A9AAL
 • 2007-03-07 DL0LB0LD
 • 2007-03-08 DAABL10D
 • 2007-03-09 DCAAAAAB
 • 2007-03-10 HAAAAADB
 • 2007-03-11 HAL1AHL0
 • 2007-03-12 02B0C1AL
 • 2007-03-13 00AABADB
 • 2007-03-14 OLCALBL2
 • 2007-03-15 OAOLABA1
 • 2007-03-16 LCBD0AD1
 • 2007-03-17 LLAAOLLC
 • 2007-03-18 BDB1DLA9
 • 2007-03-19 BAA02BDB
 • 2007-03-20 2HA0LABA
 • 2007-03-21 2BAAABAA
 • 2007-03-22 1A9OHLDA
 • 2007-03-23 11L0BBBA
 • 2007-03-24 1LLDDAAA
 • 2007-03-25 1DAA2HBB
 • 2007-03-26 CA21A1BL
 • 2007-03-27 CB4HLAAD
 • 2007-03-28 90AAADBD
 • 2007-03-29 9ABOBL2B
 • 2007-03-30 A1BOL1AB
 • 2007-03-31 AOBB2AA0
 • 2007-04-01 DDLOAALA
 • 2007-04-02 DAB0L0BA
 • 2007-04-03 D9ADACAA
 • 2007-04-04 B0CABALA
 • 2007-04-05 BBO11A0B
 • 2007-04-06 AABHABAL
 • 2007-04-07 AAAA0ALD
 • 2007-04-08 4BBOAL0D
 • 2007-04-09 HHA0HBAB
 • 2007-04-10 L9A0BBDB
 • 2007-04-11 BBAD1AL0
 • 2007-04-12 BB9AALAL
 • 2007-04-13 0AL10BDB
 • 2007-04-14 0OLHABL2
 • 2007-04-15 LBAA4AA1
 • 2007-04-16 L42BBHD1
 • 2007-04-17 BA4BL1LC
 • 2007-04-18 BAADBAA9
 • 2007-04-19 21BAABDB
 • 2007-04-20 CABAAHBA
 • 2007-04-21 9OB241AA
 • 2007-04-22 9LD49ADA
 • 2007-04-23 B4AABBBA
 • 2007-04-24 BA1BBLAA
 • 2007-04-25 OAHBAABB
 • 2007-04-26 O1AL0BBL
 • 2007-04-27 A0OAALAD
 • 2007-04-28 AL02D9BD
 • 2007-04-29 AAD41A2B
 • 2007-04-30 AAD4LBAB
 • 2007-05-01 4AA40BLA
 • 2007-05-02 429AAABA
 • 2007-05-03 H0LBDDAA
 • 2007-05-04 HBLB1BLA
 • 2007-05-05 0AADAO0B
 • 2007-05-06 OC2ABAAL
 • 2007-05-07 OL42A0LD
 • 2007-05-08 LDA4A10D
 • 2007-05-09 LA9A9AAB
 • 2007-05-10 BHBA1ADB
 • 2007-05-11 BBB9AHL0
 • 2007-05-12 2ADLL1AL
 • 2007-05-13 21ALAADB
 • 2007-05-14 1L1AABL2
 • 2007-05-15 1DH2CBA1
 • 2007-05-16 1AAABAD1
 • 2007-05-17 19OALLLC
 • 2007-05-18 C0B9ALA9
 • 2007-05-19 CADLHBDB
 • 2007-05-20 A1DLAABA
 • 2007-05-21 AOABCBAA
 • 2007-05-22 AD1AALDA
 • 2007-05-23 AA0B0BBA
 • 2007-05-24 A9AAAAAA
 • 2007-05-25 A0AAHHBB
 • 2007-05-26 AB0CB1BL
 • 2007-05-27 AADODAAD
 • 2007-05-28 AOAB2DBD
 • 2007-05-29 AB1AAL2B
 • 2007-05-30 AACAA1AB
 • 2007-05-31 ACOLHAA0
 • 2007-06-01 OBBABALA
 • 2007-06-02 LBDBD0BA
 • 2007-06-03 BAAA2CAA
 • 2007-06-04 BO1AAALA
 • 2007-06-05 0B49OA0B
 • 2007-06-06 04AOABAL
 • 2007-06-07 LABBBALD
 • 2007-06-08 LABA1L0D
 • 2007-06-09 B1DBABAB
 • 2007-06-10 1ADBABDB
 • 2007-06-11 CBABOAL0
 • 2007-06-12 CL1AALAL
 • 2007-06-13 940CBBDB
 • 2007-06-14 9AAO1BL2
 • 2007-06-15 BAOBAAA1
 • 2007-06-16 B20A0HD1
 • 2007-06-17 O0DLA1LC
 • 2007-06-18 OLAB4AA9
 • 2007-06-19 AA1A9BDB
 • 2007-06-20 AACA1HBA
 • 2007-06-21 AAO1A1AA
 • 2007-06-22 AAB0BADA
 • 2007-06-23 A2AAABBA
 • 2007-06-24 AHLA4LAA
 • 2007-06-25 ABBL9ABB
 • 2007-06-26 AAADBBBL
 • 2007-06-27 A1CABLAD
 • 2007-06-28 ALO1A9BD
 • 2007-06-29 ADB00A2B
 • 2007-06-30 DBL0ABAB
 • 2007-07-01 LBA0BBLA
 • 2007-07-02 BA1ABABA
 • 2007-07-03 B1HAADAA
 • 2007-07-04 2OAL0BLA
 • 2007-07-05 2DOBOO0B
 • 2007-07-06 1A0ADAAL
 • 2007-07-07 19D110LD
 • 2007-07-08 10A0A10D
 • 2007-07-09 1B1ABAAB
 • 2007-07-10 O11A0ADB
 • 2007-07-11 OO0OOHL0
 • 2007-07-12 ADA0D1AL
 • 2007-07-13 AAAD1ADB
 • 2007-07-14 A9LAABL2
 • 2007-07-15 ABB1LBA1
 • 2007-07-16 ABAHAAD1
 • 2007-07-17 AACAALLC
 • 2007-07-18 AOOOCLA9
 • 2007-07-19 ABB0ABDB
 • 2007-07-20 AAB0AABA
 • 2007-07-21 ACADLBAA
 • 2007-07-22 ABBAALDA
 • 2007-07-23 ADA1BBBA
 • 2007-07-24 AAAHCAAA
 • 2007-07-25 BO9AAHBB
 • 2007-07-26 BLLB01BL
 • 2007-07-27 L4LBAAAD
 • 2007-07-28 LAADHDBD
 • 2007-07-29 DA2ABL2B
 • 2007-07-30 AD2A11AB
 • 2007-07-31 4A42AAA0
 • 2007-08-01 1B0A0ALA
 • 2007-08-02 1LA1A0BA
 • 2007-08-03 CAAHHCAA
 • 2007-08-04 CALABALA
 • 2007-08-05 9ABOLA0B
 • 2007-08-06 92AB2BAL
 • 2007-08-07 B0CDAALD
 • 2007-08-08 BBOAOL0D
 • 2007-08-09 OAB1ABAB
 • 2007-08-10 AAB1BBDB
 • 2007-08-11 AAA4LAL0
 • 2007-08-12 AABABLAL
 • 2007-08-13 A2ABABDB
 • 2007-08-14 AHABOBL2
 • 2007-08-15 AB9DAAA1
 • 2007-08-16 AALABHD1
 • 2007-08-17 A1L211LC
 • 2007-08-18 ALA4AAA9
 • 2007-08-19 AD2ABBDB
 • 2007-08-20 LB2AOHBA
 • 2007-08-21 LH49A1AA
 • 2007-08-22 DAALDADA
 • 2007-08-23 DABL1BBA
 • 2007-08-24 D1BAALAA
 • 2007-08-25 DOD2BABB
 • 2007-08-26 BDAAABBL
 • 2007-08-27 BA1A4LAD
 • 2007-08-28 A9H999BD
 • 2007-08-29 A0ALBA2B
 • 2007-08-30 OAALABAB
 • 2007-08-31 O1OBBOA0
 • 2007-09-01 BOALABLA
 • 2007-09-02 OLBL4ABA
 • 2007-09-03 OAAA9DAA
 • 2007-09-04 A9A2BBLA
 • 2007-09-05 AB94LO0B
 • 2007-09-06 ABLAAAAL
 • 2007-09-07 AAL900LD
 • 2007-09-08 AOALO10D
 • 2007-09-09 ABBLDAAB
 • 2007-09-10 AA2LBADB
 • 2007-09-11 AC4ALHL0
 • 2007-09-12 ABABA1AL
 • 2007-09-13 ADBA0ADB
 • 2007-09-14 AABAOBL2
 • 2007-09-15 ABD9DBA1
 • 2007-09-16 ALAO1AD1
 • 2007-09-17 A41BALLC
 • 2007-09-18 BA4ALLA9
 • 2007-09-19 BAABABDB
 • 2007-09-20 BDABOABA
 • 2007-09-21 AAOBDBAA
 • 2007-09-22 AB0A2LDA
 • 2007-09-23 4LDCABBA
 • 2007-09-24 4AAOLAAA
 • 2007-09-25 HA1BAHBB
 • 2007-09-26 HAHAB1BL
 • 2007-09-27 02ALCAAD
 • 2007-09-28 00OBADBD
 • 2007-09-29 OB0A0L2B
 • 2007-09-30 00LAO1AB
 • 2007-10-01 LAAL0ALA
 • 2007-10-02 L1OAA0BA
 • 2007-10-03 BL02HCAA
 • 2007-10-04 BDD4BALA
 • 2007-10-05 2AAALA0B
 • 2007-10-06 1B192BAL
 • 2007-10-07 100LAALD
 • 2007-10-08 1AALOL0D
 • 2007-10-09 1AAAABAB
 • 2007-10-10 OLAABBDB
 • 2007-10-11 ODLBLAL0
 • 2007-10-12 AABABLAL
 • 2007-10-13 A9AAABDB
 • 2007-10-14 A0C9OBL2
 • 2007-10-15 ABOLAAA1
 • 2007-10-16 AABBBHD1
 • 2007-10-17 AAAA11LC
 • 2007-10-18 ABBBAAA9
 • 2007-10-19 AHAABBDB
 • 2007-10-20 A9AAOHBA
 • 2007-10-21 ABAAA1AA
 • 2007-10-22 AB9CDADA
 • 2007-10-23 AALO1BBA
 • 2007-10-24 AOLBALAA
 • 2007-10-25 ABAABABB
 • 2007-10-26 B42LABBL
 • 2007-10-27 BA4B4LAD
 • 2007-10-28 LAAA99BD
 • 2007-10-29 D1BCBA2B
 • 2007-10-30 AABCABAB
 • 2007-10-31 4OB0BOA0
 • 2007-11-01 1LLCABLA
 • 2007-11-02 14BO4ABA
 • 2007-11-03 CAAB9DAA
 • 2007-11-04 CACABBLA
 • 2007-11-05 91OBLO0B
 • 2007-11-06 90BBAAAL
 • 2007-11-07 BLAA00LD
 • 2007-11-08 BABCO10D
 • 2007-11-09 OCBODAAB
 • 2007-11-10 AAAOBADB
 • 2007-11-11 AAAALHL0
 • 2007-11-12 A29AA1AL
 • 2007-11-13 A0LL0ADB
 • 2007-11-14 ABLBOBL2
 • 2007-11-15 AAAADBA1
 • 2007-11-16 AC211AD1
 • 2007-11-17 AL40ALLC
 • 2007-11-18 ADAALLA9
 • 2007-11-19 AA9AABDB
 • 2007-11-20 BHBAOABA
 • 2007-11-21 LBB0DBAA
 • 2007-11-22 LADD2LDA
 • 2007-11-23 D1AAABBA
 • 2007-11-24 DL11LAAA
 • 2007-11-25 DDH0AHBB
 • 2007-11-26 BAAAB1BL
 • 2007-11-27 B9BOCAAD
 • 2007-11-28 A0B0ADBD
 • 2007-11-29 AADD0L2B
 • 2007-11-30 O1DDO1AB
 • 2007-12-01 BDADBALA
 • 2007-12-02 OA9AC0BA
 • 2007-12-03 O9L1ACAA
 • 2007-12-04 A0L00ALA
 • 2007-12-05 ABAAAA0B
 • 2007-12-06 AABOHBAL
 • 2007-12-07 AOA0BALD
 • 2007-12-08 ABADLL0D
 • 2007-12-09 AH9A2BAB
 • 2007-12-10 A9BA0BDB
 • 2007-12-11 ABB1AAL0
 • 2007-12-12 ABDH4LAL
 • 2007-12-13 AAAABBDB
 • 2007-12-14 AO2OLBL2
 • 2007-12-15 AB40BAA1
 • 2007-12-16 A4ADAHD1
 • 2007-12-17 AABAO1LC
 • 2007-12-18 BAB1AAA9
 • 2007-12-19 B1DHDBDB
 • 2007-12-20 BADHLHBA
 • 2007-12-21 BOAAB1AA
 • 2007-12-22 AL1BAADA
 • 2007-12-23 44HB0BBA
 • 2007-12-24 4AADALAA
 • 2007-12-25 HAOADABB
 • 2007-12-26 H2021BBL
 • 2007-12-27 00D4ALAD
 • 2007-12-28 0LAAB9BD
 • 2007-12-29 OA1BAA2B
 • 2007-12-30 0ACBOBAB
 • 2007-12-31 LAOLDOA0
 • 2008-01-01 BBLDABLA
 • 2008-01-02 BLAA4ABA
 • 2008-01-03 A4219DAA
 • 2008-01-04 AA4HBBLA
 • 2008-01-05 4AAALO0B
 • 2008-01-06 42BBAAAL
 • 2008-01-07 H0BB00LD
 • 2008-01-08 HBDDO10D
 • 2008-01-09 0AAADAAB
 • 2008-01-10 BAAABADB
 • 2008-01-11 0A12LHL0
 • 2008-01-12 0AH4A1AL
 • 2008-01-13 L2AA0ADB
 • 2008-01-14 BHOBOBL2
 • 2008-01-15 BB0BDBA1
 • 2008-01-16 2ADL1AD1
 • 2008-01-17 21AAALLC
 • 2008-01-18 1L12LLA9
 • 2008-01-19 1DH4ABDB
 • 2008-01-20 BB04OABA
 • 2008-01-21 BHAADBAA
 • 2008-01-22 OBA92LDA
 • 2008-01-23 OALLABBA
 • 2008-01-24 A1BLLAAA
 • 2008-01-25 AOAAAHBB
 • 2008-01-26 AD1BB1BL
 • 2008-01-27 AA0ACAAD
 • 2008-01-28 A9AAADBD
 • 2008-01-29 A0A90L2B
 • 2008-01-30 AAA9O1AB
 • 2008-01-31 A1BOAAA0
 • 2008-02-01 HO19BALA
 • 2008-02-02 0DHLC0BA
 • 2008-02-03 0AALACAA
 • 2008-02-04 O9OA0ALA
 • 2008-02-05 OBB2AA0B
 • 2008-02-06 LBDAHBAL
 • 2008-02-07 LAAABALD
 • 2008-02-08 BO19LL0D
 • 2008-02-09 BBHL2BAB
 • 2008-02-10 2A0L0BDB
 • 2008-02-11 1CABAAL0
 • 2008-02-12 1BAA4LAL
 • 2008-02-13 1DLBBBDB
 • 2008-02-14 1ADALBL2
 • 2008-02-15 COAABAA1
 • 2008-02-16 CL1CAHD1
 • 2008-02-17 940OO1LC
 • 2008-02-18 9AABAAA9
 • 2008-02-19 BAAADBDB
 • 2008-02-20 ADAALHBA
 • 2008-02-21 AABLB1AA
 • 2008-02-22 ABABAADA
 • 2008-02-23 ALAA0BBA
 • 2008-02-24 AACCALAA
 • 2008-02-25 AAOODABB
 • 2008-02-26 AABA1BBL
 • 2008-02-27 A2AAALAD
 • 2008-02-28 A0BLB9BD
 • 2008-02-29 ABABAA2B
 • 2008-03-01 BAAB1BLA
 • 2008-03-02 BAOAAABA
 • 2008-03-03 020CBDAA
 • 2008-03-04 0HDOABLA
 • 2008-03-05 LBABAO0B
 • 2008-03-06 LA1A9AAL
 • 2008-03-07 B10LB0LD
 • 2008-03-08 BLABL10D
 • 2008-03-09 2DAAAAAB
 • 2008-03-10 9BAAAADB
 • 2008-03-11 9HL1AHL0
 • 2008-03-12 BAB0C1AL
 • 2008-03-13 BAAABADB
 • 2008-03-14 O1CALBL2
 • 2008-03-15 OOOLABA1
 • 2008-03-16 ADBD0AD1
 • 2008-03-17 AAAAOLLC
 • 2008-03-18 A9B1DLA9
 • 2008-03-19 ABA02BDB
 • 2008-03-20 AAA0LABA
 • 2008-03-21 A1AAABAA
 • 2008-03-22 AO9OHLDA
 • 2008-03-23 ALL0BBBA
 • 2008-03-24 AALDDAAA
 • 2008-03-25 ACAA2HBB
 • 2008-03-26 AB21A1BL
 • 2008-03-27 AB4HLAAD
 • 2008-03-28 AAAAADBD
 • 2008-03-29 AOBOBL2B
 • 2008-03-30 DLBOL1AB
 • 2008-03-31 BABB2AA0
 • 2008-04-01 BCLOAALA
 • 2008-04-02 2BB0L0BA
 • 2008-04-03 2DADACAA
 • 2008-04-04 1ACABALA
 • 2008-04-05 1BO11A0B
 • 2008-04-06 1LBHABAL
 • 2008-04-07 14AA0ALD
 • 2008-04-08 CABOAL0D
 • 2008-04-09 9AA0HBAB
 • 2008-04-10 ADA0BBDB
 • 2008-04-11 AAAD1AL0
 • 2008-04-12 AB9AALAL
 • 2008-04-13 ALL10BDB
 • 2008-04-14 AALHABL2
 • 2008-04-15 AAAA4AA1
 • 2008-04-16 AA2BBHD1
 • 2008-04-17 A24BL1LC
 • 2008-04-18 AHADBAA9
 • 2008-04-19 ABBAABDB
 • 2008-04-20 A0BAAHBA
 • 2008-04-21 AAB241AA
 • 2008-04-22 AAD49ADA
 • 2008-04-23 BAAABBBA
 • 2008-04-24 BB1BBLAA
 • 2008-04-25 LHHBAABB
 • 2008-04-26 LBAL0BBL
 • 2008-04-27 DAOAALAD
 • 2008-04-28 D102D9BD
 • 2008-04-29 DOD41A2B
 • 2008-04-30 HOD4LBAB
 • 2008-05-01 CHA40BLA
 • 2008-05-02 CA9AAABA
 • 2008-05-03 9ALBDDAA
 • 2008-05-04 91LB1BLA
 • 2008-05-05 BOADAO0B
 • 2008-05-06 OD2ABAAL
 • 2008-05-07 OA42A0LD
 • 2008-05-08 A9A4A10D
 • 2008-05-09 AB9A9AAB
 • 2008-05-10 AABA1ADB
 • 2008-05-11 A1B9AHL0
 • 2008-05-12 A0DLL1AL
 • 2008-05-13 ALALAADB
 • 2008-05-14 AA1AABL2
 • 2008-05-15 ACH2CBA1
 • 2008-05-16 ABAABAD1
 • 2008-05-17 ADOALLLC
 • 2008-05-18 AAB9ALA9
 • 2008-05-19 AODLHBDB
 • 2008-05-20 DLDLAABA
 • 2008-05-21 DAABCBAA
 • 2008-05-22 DC1AALDA
 • 2008-05-23 DL0B0BBA
 • 2008-05-24 BDAAAAAA
 • 2008-05-25 BAAAHHBB
 • 2008-05-26 AB0CB1BL
 • 2008-05-27 ALDODAAD
 • 2008-05-28 4AAB2DBD
 • 2008-05-29 4A1AAL2B
 • 2008-05-30 LLCAA1AB
 • 2008-05-31 BDOLHAA0
 • 2008-06-01 OABABALA
 • 2008-06-02 ABDBD0BA
 • 2008-06-03 A0AA2CAA
 • 2008-06-04 AA1AAALA
 • 2008-06-05 AA49OA0B
 • 2008-06-06 AAAOABAL
 • 2008-06-07 A2BBBALD
 • 2008-06-08 AHBA1L0D
 • 2008-06-09 ABDBABAB
 • 2008-06-10 A0DBABDB
 • 2008-06-11 ABABOAL0
 • 2008-06-12 AA1AALAL
 • 2008-06-13 AA0CBBDB
 • 2008-06-14 ABAO1BL2
 • 2008-06-15 BHOBAAA1
 • 2008-06-16 BA0A0HD1
 • 2008-06-17 LADLA1LC
 • 2008-06-18 L1AB4AA9
 • 2008-06-19 DO1A9BDB
 • 2008-06-20 AOCA1HBA
 • 2008-06-21 4BO1A1AA
 • 2008-06-22 44B0BADA
 • 2008-06-23 HAAAABBA
 • 2008-06-24 HALA4LAA
 • 2008-06-25 01BL9ABB
 • 2008-06-26 0OADBBBL
 • 2008-06-27 OLCABLAD
 • 2008-06-28 LAO1A9BD
 • 2008-06-29 LCB00A2B
 • 2008-06-30 BAL0ABAB
 • 2008-07-01 A1A0BBLA
 • 2008-07-02 A01ABABA
 • 2008-07-03 ALHAADAA
 • 2008-07-04 AAAL0BLA
 • 2008-07-05 ACOBOO0B
 • 2008-07-06 AB0ADAAL
 • 2008-07-07 ADD110LD
 • 2008-07-08 AAA0A10D
 • 2008-07-09 AB1ABAAB
 • 2008-07-10 LB1A0ADB
 • 2008-07-11 LA0OOHL0
 • 2008-07-12 DCA0D1AL
 • 2008-07-13 DLAD1ADB
 • 2008-07-14 DDLAABL2
 • 2008-07-15 DAB1LBA1
 • 2008-07-16 BBAHAAD1
 • 2008-07-17 BLCAALLC
 • 2008-07-18 AAOOCLA9
 • 2008-07-19 AAB0ABDB
 • 2008-07-20 OLB0AABA
 • 2008-07-21 ODADLBAA
 • 2008-07-22 LABAALDA
 • 2008-07-23 B9A1BBBA
 • 2008-07-24 B0AHCAAA
 • 2008-07-25 0A9AAHBB
 • 2008-07-26 0ALB01BL
 • 2008-07-27 LALBAAAD
 • 2008-07-28 LBADHDBD
 • 2008-07-29 BH2ABL2B
 • 2008-07-30 192A11AB
 • 2008-07-31 C042AAA0
 • 2008-08-01 AB0A0ALA
 • 2008-08-02 AAA1A0BA
 • 2008-08-03 AOAHHCAA
 • 2008-08-04 ABLABALA
 • 2008-08-05 AHBOLA0B
 • 2008-08-06 AAAB2BAL
 • 2008-08-07 BACDAALD
 • 2008-08-08 B1OAOL0D
 • 2008-08-09 LOB1ABAB
 • 2008-08-10 BOB1BBDB
 • 2008-08-11 ABA4LAL0
 • 2008-08-12 A4BABLAL
 • 2008-08-13 4AABABDB
 • 2008-08-14 4AABOBL2
 • 2008-08-15 H19DAAA1
 • 2008-08-16 H0LABHD1
 • 2008-08-17 0LL211LC
 • 2008-08-18 0AA4AAA9
 • 2008-08-19 OC2ABBDB
 • 2008-08-20 LA2AOHBA
 • 2008-08-21 LA49A1AA
 • 2008-08-22 B2ALDADA
 • 2008-08-23 B0BL1BBA
 • 2008-08-24 2LBAALAA
 • 2008-08-25 2AD2BABB
 • 2008-08-26 1CAAABBL
 • 2008-08-27 1L1A4LAD
 • 2008-08-28 1DH999BD
 • 2008-08-29 1AALBA2B
 • 2008-08-30 O0ALABAB
 • 2008-08-31 OBOBBOA0
 • 2008-09-01 BAALABLA
 • 2008-09-02 L1BL4ABA
 • 2008-09-03 LLAA9DAA
 • 2008-09-04 DDA2BBLA
 • 2008-09-05 DA94LO0B
 • 2008-09-06 DBLAAAAL
 • 2008-09-07 D0L900LD
 • 2008-09-08 BAALO10D
 • 2008-09-09 BABLDAAB
 • 2008-09-10 0L2LBADB
 • 2008-09-11 0D4ALHL0
 • 2008-09-12 OAABA1AL
 • 2008-09-13 O9BA0ADB
 • 2008-09-14 L0BAOBL2
 • 2008-09-15 LBD9DBA1
 • 2008-09-16 BAAO1AD1
 • 2008-09-17 BA1BALLC
 • 2008-09-18 0B4ALLA9
 • 2008-09-19 0HABABDB
 • 2008-09-20 19ABOABA
 • 2008-09-21 1BOBDBAA
 • 2008-09-22 1B0A2LDA
 • 2008-09-23 CADCABBA
 • 2008-09-24 COAOLAAA
 • 2008-09-25 9B1BAHBB
 • 2008-09-26 94HAB1BL
 • 2008-09-27 BAALCAAD
 • 2008-09-28 BAOBADBD
 • 2008-09-29 O10A0L2B
 • 2008-09-30 AALAO1AB
 • 2008-10-01 AOAL0ALA
 • 2008-10-02 ALOAA0BA
 • 2008-10-03 AA02HCAA
 • 2008-10-04 A9D4BALA
 • 2008-10-05 ABAALA0B
 • 2008-10-06 AB192BAL
 • 2008-10-07 AA0LAALD
 • 2008-10-08 AOALOL0D
 • 2008-10-09 ALAAABAB
 • 2008-10-10 LAAABBDB
 • 2008-10-11 LCLBLAL0
 • 2008-10-12 DBBABLAL
 • 2008-10-13 DDAAABDB
 • 2008-10-14 DAC9OBL2
 • 2008-10-15 DBOLAAA1
 • 2008-10-16 BLBBBHD1
 • 2008-10-17 B4AA11LC
 • 2008-10-18 AABBAAA9
 • 2008-10-19 AAAABBDB
 • 2008-10-20 ODAAOHBA
 • 2008-10-21 OAAAA1AA
 • 2008-10-22 LB9CDADA
 • 2008-10-23 LLLO1BBA
 • 2008-10-24 BALBALAA
 • 2008-10-25 BAAABABB
 • 2008-10-26 0A2LABBL
 • 2008-10-27 024B4LAD
 • 2008-10-28 LHAA99BD
 • 2008-10-29 BBBCBA2B
 • 2008-10-30 10BCABAB
 • 2008-10-31 CAB0BOA0
 • 2008-11-01 AALCABLA
 • 2008-11-02 AABO4ABA
 • 2008-11-03 A2AB9DAA
 • 2008-11-04 AHCABBLA
 • 2008-11-05 ABOBLO0B
 • 2008-11-06 AABBAAAL
 • 2008-11-07 B1AA00LD
 • 2008-11-08 BOBCO10D
 • 2008-11-09 LDBODAAB
 • 2008-11-10 BBAOBADB
 • 2008-11-11 AHAALHL0
 • 2008-11-12 AA9AA1AL
 • 2008-11-13 4ALL0ADB
 • 2008-11-14 41LBOBL2
 • 2008-11-15 HOAADBA1
 • 2008-11-16 HD211AD1
 • 2008-11-17 0A40ALLC
 • 2008-11-18 09AALLA9
 • 2008-11-19 OB9AABDB
 • 2008-11-20 0ABAOABA
 • 2008-11-21 L1B0DBAA
 • 2008-11-22 LODD2LDA
 • 2008-11-23 BLAAABBA
 • 2008-11-24 BA11LAAA
 • 2008-11-25 2CH0AHBB
 • 2008-11-26 1BAAB1BL
 • 2008-11-27 1DBOCAAD
 • 2008-11-28 1AB0ADBD
 • 2008-11-29 1ODD0L2B
 • 2008-11-30 OLDDO1AB
 • 2008-12-01 BCADBALA
 • 2008-12-02 LB9AC0BA
 • 2008-12-03 LDL1ACAA
 • 2008-12-04 DAL00ALA
 • 2008-12-05 DBAAAA0B
 • 2008-12-06 DLBOHBAL
 • 2008-12-07 DAA0BALD
 • 2008-12-08 BAADLL0D
 • 2008-12-09 BA9A2BAB
 • 2008-12-10 0DBA0BDB
 • 2008-12-11 0AB1AAL0
 • 2008-12-12 OBDH4LAL
 • 2008-12-13 O0AABBDB
 • 2008-12-14 LA2OLBL2
 • 2008-12-15 LA40BAA1
 • 2008-12-16 BAADAHD1
 • 2008-12-17 B2BAO1LC
 • 2008-12-18 0HB1AAA9
 • 2008-12-19 0BDHDBDB
 • 2008-12-20 10DHLHBA
 • 2008-12-21 1AAAB1AA
 • 2008-12-22 1A1BAADA
 • 2008-12-23 CAHB0BBA
 • 2008-12-24 CBADALAA
 • 2008-12-25 9HOADABB
 • 2008-12-26 9A021BBL
 • 2008-12-27 BAD4ALAD
 • 2008-12-28 B1AAB9BD
 • 2008-12-29 OO1BAA2B
 • 2008-12-30 AOCBOBAB
 • 2008-12-31 ABOLDOA0
 • 2009-01-01 1BLDABLA
 • 2009-01-02 1AAA4ABA
 • 2009-01-03 1A219DAA
 • 2009-01-04 1B4HBBLA
 • 2009-01-05 CHAALO0B
 • 2009-01-06 CABBAAAL
 • 2009-01-07 9ABB00LD
 • 2009-01-08 91DDO10D
 • 2009-01-09 BOAADAAB
 • 2009-01-10 AOAABADB
 • 2009-01-11 AB12LHL0
 • 2009-01-12 A4H4A1AL
 • 2009-01-13 AAAA0ADB
 • 2009-01-14 AAOBOBL2
 • 2009-01-15 A10BDBA1
 • 2009-01-16 AODL1AD1
 • 2009-01-17 ALAAALLC
 • 2009-01-18 AA12LLA9
 • 2009-01-19 ACH4ABDB
 • 2009-01-20 BA04OABA
 • 2009-01-21 BAAADBAA
 • 2009-01-22 L1A92LDA
 • 2009-01-23 L0LLABBA
 • 2009-01-24 DLBLLAAA
 • 2009-01-25 DAAAAHBB
 • 2009-01-26 DC1BB1BL
 • 2009-01-27 DL0ACAAD
 • 2009-01-28 BDAAADBD
 • 2009-01-29 BAA90L2B
 • 2009-01-30 00A9O1AB
 • 2009-01-31 0BBOAAA0
 • 2009-02-01 9A19BALA
 • 2009-02-02 BCHLC0BA
 • 2009-02-03 BLALACAA
 • 2009-02-04 ODOA0ALA
 • 2009-02-05 OAB2AA0B
 • 2009-02-06 ABDAHBAL
 • 2009-02-07 A0AABALD
 • 2009-02-08 AA19LL0D
 • 2009-02-09 AAHL2BAB
 • 2009-02-10 AL0L0BDB
 • 2009-02-11 ADABAAL0
 • 2009-02-12 AAAA4LAL
 • 2009-02-13 A9LBBBDB
 • 2009-02-14 A0DALBL2
 • 2009-02-15 AAAABAA1
 • 2009-02-16 AA1CAHD1
 • 2009-02-17 AA0OO1LC
 • 2009-02-18 ABABAAA9
 • 2009-02-19 BHAADBDB
 • 2009-02-20 D9AALHBA
 • 2009-02-21 B0BLB1AA
 • 2009-02-22 BBABAADA
 • 2009-02-23 AAAA0BBA
 • 2009-02-24 AOCCALAA
 • 2009-02-25 4BOODABB
 • 2009-02-26 44BA1BBL
 • 2009-02-27 HAAAALAD
 • 2009-02-28 HABLB9BD
 • 2009-03-01 ALAB1BLA
 • 2009-03-02 A4OAAABA
 • 2009-03-03 AA0CBDAA
 • 2009-03-04 AADOABLA
 • 2009-03-05 A1ABAO0B
 • 2009-03-06 A01A9AAL
 • 2009-03-07 AL0LB0LD
 • 2009-03-08 AAABL10D
 • 2009-03-09 ACAAAAAB
 • 2009-03-10 AAAAAADB
 • 2009-03-11 AAL1AHL0
 • 2009-03-12 B2B0C1AL
 • 2009-03-13 B0AABADB
 • 2009-03-14 LLCALBL2
 • 2009-03-15 LAOLABA1
 • 2009-03-16 DCBD0AD1
 • 2009-03-17 DLAAOLLC
 • 2009-03-18 DDB1DLA9
 • 2009-03-19 DAA02BDB
 • 2009-03-20 HHA0LABA
 • 2009-03-21 HBAAABAA
 • 2009-03-22 0A9OHLDA
 • 2009-03-23 01L0BBBA
 • 2009-03-24 OLLDDAAA
 • 2009-03-25 ODAA2HBB
 • 2009-03-26 LA21A1BL
 • 2009-03-27 LB4HLAAD
 • 2009-03-28 B0AAADBD
 • 2009-03-29 BABOBL2B
 • 2009-03-30 21BOL1AB
 • 2009-03-31 1OBB2AA0
 • 2009-04-01 ADLOAALA
 • 2009-04-02 AAB0L0BA
 • 2009-04-03 A9ADACAA
 • 2009-04-04 A0CABALA
 • 2009-04-05 ABO11A0B
 • 2009-04-06 AABHABAL
 • 2009-04-07 AAAA0ALD
 • 2009-04-08 ABBOAL0D
 • 2009-04-09 AHA0HBAB
 • 2009-04-10 D9A0BBDB
 • 2009-04-11 DBAD1AL0
 • 2009-04-12 DB9AALAL
 • 2009-04-13 BAL10BDB
 • 2009-04-14 BOLHABL2
 • 2009-04-15 ABAA4AA1
 • 2009-04-16 A42BBHD1
 • 2009-04-17 4A4BL1LC
 • 2009-04-18 4AADBAA9
 • 2009-04-19 H1BAABDB
 • 2009-04-20 LABAAHBA
 • 2009-04-21 BOB241AA
 • 2009-04-22 BLD49ADA
 • 2009-04-23 04AABBBA
 • 2009-04-24 0A1BBLAA
 • 2009-04-25 LAHBAABB
 • 2009-04-26 L1AL0BBL
 • 2009-04-27 B0OAALAD
 • 2009-04-28 BL02D9BD
 • 2009-04-29 2AD41A2B
 • 2009-04-30 9AD4LBAB
 • 2009-05-01 AAA40BLA
 • 2009-05-02 A29AAABA
 • 2009-05-03 A0LBDDAA
 • 2009-05-04 ABLB1BLA
 • 2009-05-05 BAADAO0B
 • 2009-05-06 LC2ABAAL
 • 2009-05-07 LL42A0LD
 • 2009-05-08 DDA4A10D
 • 2009-05-09 DA9A9AAB
 • 2009-05-10 4HBA1ADB
 • 2009-05-11 4BB9AHL0
 • 2009-05-12 HADLL1AL
 • 2009-05-13 H1ALAADB
 • 2009-05-14 0L1AABL2
 • 2009-05-15 0DH2CBA1
 • 2009-05-16 OAAABAD1
 • 2009-05-17 O9OALLLC
 • 2009-05-18 L0B9ALA9
 • 2009-05-19 LADLHBDB
 • 2009-05-20 B1DLAABA
 • 2009-05-21 BOABCBAA
 • 2009-05-22 2D1AALDA
 • 2009-05-23 2A0B0BBA
 • 2009-05-24 19AAAAAA
 • 2009-05-25 10AAHHBB
 • 2009-05-26 1B0CB1BL
 • 2009-05-27 1ADODAAD
 • 2009-05-28 COAB2DBD
 • 2009-05-29 CB1AAL2B
 • 2009-05-30 AACAA1AB
 • 2009-05-31 ACOLHAA0
 • 2009-06-01 LBBABALA
 • 2009-06-02 DBDBD0BA
 • 2009-06-03 DAAA2CAA
 • 2009-06-04 DO1AAALA
 • 2009-06-05 BB49OA0B
 • 2009-06-06 B4AOABAL
 • 2009-06-07 AABBBALD
 • 2009-06-08 AABA1L0D
 • 2009-06-09 41DBABAB
 • 2009-06-10 OADBABDB
 • 2009-06-11 LBABOAL0
 • 2009-06-12 LL1AALAL
 • 2009-06-13 B40CBBDB
 • 2009-06-14 BAAO1BL2
 • 2009-06-15 0AOBAAA1
 • 2009-06-16 020A0HD1
 • 2009-06-17 L0DLA1LC
 • 2009-06-18 LLAB4AA9
 • 2009-06-19 BA1A9BDB
 • 2009-06-20 1ACA1HBA
 • 2009-06-21 CAO1A1AA
 • 2009-06-22 CAB0BADA
 • 2009-06-23 92AAABBA
 • 2009-06-24 9HLA4LAA
 • 2009-06-25 BBBL9ABB
 • 2009-06-26 BAADBBBL
 • 2009-06-27 O1CABLAD
 • 2009-06-28 ALO1A9BD
 • 2009-06-29 ADB00A2B
 • 2009-06-30 ABL0ABAB
 • 2009-07-01 ABA0BBLA
 • 2009-07-02 4A1ABABA
 • 2009-07-03 41HAADAA
 • 2009-07-04 HOAL0BLA
 • 2009-07-05 HDOBOO0B
 • 2009-07-06 0A0ADAAL
 • 2009-07-07 09D110LD
 • 2009-07-08 O0A0A10D
 • 2009-07-09 OB1ABAAB
 • 2009-07-10 L11A0ADB
 • 2009-07-11 LO0OOHL0
 • 2009-07-12 BDA0D1AL
 • 2009-07-13 BAAD1ADB
 • 2009-07-14 29LAABL2
 • 2009-07-15 2BB1LBA1
 • 2009-07-16 1BAHAAD1
 • 2009-07-17 1ACAALLC
 • 2009-07-18 1OOOCLA9
 • 2009-07-19 1BB0ABDB
 • 2009-07-20 OAB0AABA
 • 2009-07-21 OCADLBAA
 • 2009-07-22 ABBAALDA
 • 2009-07-23 ADA1BBBA
 • 2009-07-24 AAAHCAAA
 • 2009-07-25 AO9AAHBB
 • 2009-07-26 ALLB01BL
 • 2009-07-27 A4LBAAAD
 • 2009-07-28 AAADHDBD
 • 2009-07-29 AA2ABL2B
 • 2009-07-30 AD2A11AB
 • 2009-07-31 AA42AAA0
 • 2009-08-01 OB0A0ALA
 • 2009-08-02 OLA1A0BA
 • 2009-08-03 LAAHHCAA
 • 2009-08-04 LALABALA
 • 2009-08-05 BABOLA0B
 • 2009-08-06 B2AB2BAL
 • 2009-08-07 00CDAALD
 • 2009-08-08 0BOAOL0D
 • 2009-08-09 LAB1ABAB
 • 2009-08-10 1AB1BBDB
 • 2009-08-11 1AA4LAL0
 • 2009-08-12 1ABABLAL
 • 2009-08-13 C2ABABDB
 • 2009-08-14 CHABOBL2
 • 2009-08-15 9B9DAAA1
 • 2009-08-16 9ALABHD1
 • 2009-08-17 B1L211LC
 • 2009-08-18 BLA4AAA9
 • 2009-08-19 OD2ABBDB
 • 2009-08-20 AB2AOHBA
 • 2009-08-21 AH49A1AA
 • 2009-08-22 AAALDADA
 • 2009-08-23 AABL1BBA
 • 2009-08-24 A1BAALAA
 • 2009-08-25 AOD2BABB
 • 2009-08-26 ADAAABBL
 • 2009-08-27 AA1A4LAD
 • 2009-08-28 A9H999BD
 • 2009-08-29 A0ALBA2B
 • 2009-08-30 LAALABAB
 • 2009-08-31 L1OBBOA0
 • 2009-09-01 0OALABLA
 • 2009-09-02 LLBL4ABA
 • 2009-09-03 LAAA9DAA
 • 2009-09-04 B9A2BBLA
 • 2009-09-05 BB94LO0B
 • 2009-09-06 2BLAAAAL
 • 2009-09-07 2AL900LD
 • 2009-09-08 1OALO10D
 • 2009-09-09 1BBLDAAB
 • 2009-09-10 BA2LBADB
 • 2009-09-11 BC4ALHL0
 • 2009-09-12 OBABA1AL
 • 2009-09-13 ODBA0ADB
 • 2009-09-14 AABAOBL2
 • 2009-09-15 ABD9DBA1
 • 2009-09-16 ALAO1AD1
 • 2009-09-17 A41BALLC
 • 2009-09-18 AA4ALLA9
 • 2009-09-19 AAABABDB
 • 2009-09-20 ADABOABA
 • 2009-09-21 AAOBDBAA
 • 2009-09-22 AB0A2LDA
 • 2009-09-23 ALDCABBA
 • 2009-09-24 AAAOLAAA
 • 2009-09-25 AA1BAHBB
 • 2009-09-26 AAHAB1BL
 • 2009-09-27 B2ALCAAD
 • 2009-09-28 B0OBADBD
 • 2009-09-29 LB0A0L2B
 • 2009-09-30 B0LAO1AB
 • 2009-10-01 AAAL0ALA
 • 2009-10-02 A1OAA0BA
 • 2009-10-03 4L02HCAA
 • 2009-10-04 4DD4BALA
 • 2009-10-05 HAAALA0B
 • 2009-10-06 0B192BAL
 • 2009-10-07 000LAALD
 • 2009-10-08 OAALOL0D
 • 2009-10-09 OAAAABAB
 • 2009-10-10 LLAABBDB
 • 2009-10-11 LDLBLAL0
 • 2009-10-12 BABABLAL
 • 2009-10-13 B9AAABDB
 • 2009-10-14 20C9OBL2
 • 2009-10-15 2BOLAAA1
 • 2009-10-16 1ABBBHD1
 • 2009-10-17 1AAA11LC
 • 2009-10-18 1BBBAAA9
 • 2009-10-19 1HAABBDB
 • 2009-10-20 O9AAOHBA
 • 2009-10-21 OBAAA1AA
 • 2009-10-22 AB9CDADA
 • 2009-10-23 AALO1BBA
 • 2009-10-24 AOLBALAA
 • 2009-10-25 ABAABABB
 • 2009-10-26 A42LABBL
 • 2009-10-27 AA4B4LAD
 • 2009-10-28 AAAA99BD
 • 2009-10-29 A1BCBA2B
 • 2009-10-30 AABCABAB
 • 2009-10-31 AOB0BOA0
 • 2009-11-01 0LLCABLA
 • 2009-11-02 O4BO4ABA
 • 2009-11-03 LAAB9DAA
 • 2009-11-04 LACABBLA
 • 2009-11-05 B1OBLO0B
 • 2009-11-06 B0BBAAAL
 • 2009-11-07 0LAA00LD
 • 2009-11-08 0ABCO10D
 • 2009-11-09 LCBODAAB
 • 2009-11-10 1AAOBADB
 • 2009-11-11 1AAALHL0
 • 2009-11-12 129AA1AL
 • 2009-11-13 C0LL0ADB
 • 2009-11-14 CBLBOBL2
 • 2009-11-15 9AAADBA1
 • 2009-11-16 9C211AD1
 • 2009-11-17 BL40ALLC
 • 2009-11-18 BDAALLA9
 • 2009-11-19 OA9AABDB
 • 2009-11-20 AHBAOABA
 • 2009-11-21 ABB0DBAA
 • 2009-11-22 AADD2LDA
 • 2009-11-23 A1AAABBA
 • 2009-11-24 AL11LAAA
 • 2009-11-25 ADH0AHBB
 • 2009-11-26 AAAAB1BL
 • 2009-11-27 A9BOCAAD
 • 2009-11-28 A0B0ADBD
 • 2009-11-29 AADD0L2B
 • 2009-11-30 L1DDO1AB
 • 2009-12-01 0DADBALA
 • 2009-12-02 LA9AC0BA
 • 2009-12-03 L9L1ACAA
 • 2009-12-04 B0L00ALA
 • 2009-12-05 BBAAAA0B
 • 2009-12-06 2ABOHBAL
 • 2009-12-07 2OA0BALD
 • 2009-12-08 1BADLL0D
 • 2009-12-09 1H9A2BAB
 • 2009-12-10 B9BA0BDB
 • 2009-12-11 BBB1AAL0
 • 2009-12-12 OBDH4LAL
 • 2009-12-13 OAAABBDB
 • 2009-12-14 AO2OLBL2
 • 2009-12-15 AB40BAA1
 • 2009-12-16 A4ADAHD1
 • 2009-12-17 AABAO1LC
 • 2009-12-18 AAB1AAA9
 • 2009-12-19 A1DHDBDB
 • 2009-12-20 AADHLHBA
 • 2009-12-21 AOAAB1AA
 • 2009-12-22 AL1BAADA
 • 2009-12-23 A4HB0BBA
 • 2009-12-24 AAADALAA
 • 2009-12-25 AAOADABB
 • 2009-12-26 A2021BBL
 • 2009-12-27 B0D4ALAD
 • 2009-12-28 BLAAB9BD
 • 2009-12-29 LA1BAA2B
 • 2009-12-30 BACBOBAB
 • 2009-12-31 AAOLDOA0
 • 2010-01-01 BBLDABLA
 • 2010-01-02 BLAA4ABA
 • 2010-01-03 A4219DAA
 • 2010-01-04 AA4HBBLA
 • 2010-01-05 4AAALO0B
 • 2010-01-06 42BBAAAL
 • 2010-01-07 H0BB00LD
 • 2010-01-08 HBDDO10D
 • 2010-01-09 0AAADAAB
 • 2010-01-10 BAAABADB
 • 2010-01-11 0A12LHL0
 • 2010-01-12 0AH4A1AL
 • 2010-01-13 L2AA0ADB
 • 2010-01-14 BHOBOBL2
 • 2010-01-15 BB0BDBA1
 • 2010-01-16 2ADL1AD1
 • 2010-01-17 21AAALLC
 • 2010-01-18 1L12LLA9
 • 2010-01-19 1DH4ABDB
 • 2010-01-20 BB04OABA
 • 2010-01-21 BHAADBAA
 • 2010-01-22 OBA92LDA
 • 2010-01-23 OALLABBA
 • 2010-01-24 A1BLLAAA
 • 2010-01-25 AOAAAHBB
 • 2010-01-26 AD1BB1BL
 • 2010-01-27 AA0ACAAD
 • 2010-01-28 A9AAADBD
 • 2010-01-29 A0A90L2B
 • 2010-01-30 AAA9O1AB
 • 2010-01-31 A1BOAAA0
 • 2010-02-01 HO19BALA
 • 2010-02-02 0DHLC0BA
 • 2010-02-03 0AALACAA
 • 2010-02-04 O9OA0ALA
 • 2010-02-05 OBB2AA0B
 • 2010-02-06 LBDAHBAL
 • 2010-02-07 LAAABALD
 • 2010-02-08 BO19LL0D
 • 2010-02-09 BBHL2BAB
 • 2010-02-10 2A0L0BDB
 • 2010-02-11 1CABAAL0
 • 2010-02-12 1BAA4LAL
 • 2010-02-13 1DLBBBDB
 • 2010-02-14 1ADALBL2
 • 2010-02-15 COAABAA1
 • 2010-02-16 CL1CAHD1
 • 2010-02-17 940OO1LC
 • 2010-02-18 9AABAAA9
 • 2010-02-19 BAAADBDB
 • 2010-02-20 ADAALHBA
 • 2010-02-21 AABLB1AA
 • 2010-02-22 ABABAADA
 • 2010-02-23 ALAA0BBA
 • 2010-02-24 AACCALAA
 • 2010-02-25 AAOODABB
 • 2010-02-26 AABA1BBL
 • 2010-02-27 A2AAALAD
 • 2010-02-28 A0BLB9BD
 • 2010-03-01 BAAB1BLA
 • 2010-03-02 BAOAAABA
 • 2010-03-03 020CBDAA
 • 2010-03-04 0HDOABLA
 • 2010-03-05 LBABAO0B
 • 2010-03-06 LA1A9AAL
 • 2010-03-07 B10LB0LD
 • 2010-03-08 BLABL10D
 • 2010-03-09 2DAAAAAB
 • 2010-03-10 9BAAAADB
 • 2010-03-11 9HL1AHL0
 • 2010-03-12 BAB0C1AL
 • 2010-03-13 BAAABADB
 • 2010-03-14 O1CALBL2
 • 2010-03-15 OOOLABA1
 • 2010-03-16 ADBD0AD1
 • 2010-03-17 AAAAOLLC
 • 2010-03-18 A9B1DLA9
 • 2010-03-19 ABA02BDB
 • 2010-03-20 AAA0LABA
 • 2010-03-21 A1AAABAA
 • 2010-03-22 AO9OHLDA
 • 2010-03-23 ALL0BBBA
 • 2010-03-24 AALDDAAA
 • 2010-03-25 ACAA2HBB
 • 2010-03-26 AB21A1BL
 • 2010-03-27 AB4HLAAD
 • 2010-03-28 AAAAADBD
 • 2010-03-29 AOBOBL2B
 • 2010-03-30 DLBOL1AB
 • 2010-03-31 BABB2AA0
 • 2010-04-01 BCLOAALA
 • 2010-04-02 2BB0L0BA
 • 2010-04-03 2DADACAA
 • 2010-04-04 1ACABALA
 • 2010-04-05 1BO11A0B
 • 2010-04-06 1LBHABAL
 • 2010-04-07 14AA0ALD
 • 2010-04-08 CABOAL0D
 • 2010-04-09 9AA0HBAB
 • 2010-04-10 ADA0BBDB
 • 2010-04-11 AAAD1AL0
 • 2010-04-12 AB9AALAL
 • 2010-04-13 ALL10BDB
 • 2010-04-14 AALHABL2
 • 2010-04-15 AAAA4AA1
 • 2010-04-16 AA2BBHD1
 • 2010-04-17 A24BL1LC
 • 2010-04-18 AHADBAA9
 • 2010-04-19 ABBAABDB
 • 2010-04-20 A0BAAHBA
 • 2010-04-21 AAB241AA
 • 2010-04-22 AAD49ADA
 • 2010-04-23 BAAABBBA
 • 2010-04-24 BB1BBLAA
 • 2010-04-25 LHHBAABB
 • 2010-04-26 LBAL0BBL
 • 2010-04-27 DAOAALAD
 • 2010-04-28 D102D9BD
 • 2010-04-29 DOD41A2B
 • 2010-04-30 HOD4LBAB
 • 2010-05-01 CHA40BLA
 • 2010-05-02 CA9AAABA
 • 2010-05-03 9ALBDDAA
 • 2010-05-04 91LB1BLA
 • 2010-05-05 BOADAO0B
 • 2010-05-06 OD2ABAAL
 • 2010-05-07 OA42A0LD
 • 2010-05-08 A9A4A10D
 • 2010-05-09 AB9A9AAB
 • 2010-05-10 AABA1ADB
 • 2010-05-11 A1B9AHL0
 • 2010-05-12 A0DLL1AL
 • 2010-05-13 ALALAADB
 • 2010-05-14 AA1AABL2
 • 2010-05-15 ACH2CBA1
 • 2010-05-16 ABAABAD1
 • 2010-05-17 ADOALLLC
 • 2010-05-18 AAB9ALA9
 • 2010-05-19 AODLHBDB
 • 2010-05-20 DLDLAABA
 • 2010-05-21 DAABCBAA
 • 2010-05-22 DC1AALDA
 • 2010-05-23 DL0B0BBA
 • 2010-05-24 BDAAAAAA
 • 2010-05-25 BAAAHHBB
 • 2010-05-26 AB0CB1BL
 • 2010-05-27 ALDODAAD
 • 2010-05-28 4AAB2DBD
 • 2010-05-29 4A1AAL2B
 • 2010-05-30 LLCAA1AB
 • 2010-05-31 BDOLHAA0
 • 2010-06-01 OABABALA
 • 2010-06-02 ABDBD0BA
 • 2010-06-03 A0AA2CAA
 • 2010-06-04 AA1AAALA
 • 2010-06-05 AA49OA0B
 • 2010-06-06 AAAOABAL
 • 2010-06-07 A2BBBALD
 • 2010-06-08 AHBA1L0D
 • 2010-06-09 ABDBABAB
 • 2010-06-10 A0DBABDB
 • 2010-06-11 ABABOAL0
 • 2010-06-12 AA1AALAL
 • 2010-06-13 AA0CBBDB
 • 2010-06-14 ABAO1BL2
 • 2010-06-15 BHOBAAA1
 • 2010-06-16 BA0A0HD1
 • 2010-06-17 LADLA1LC
 • 2010-06-18 L1AB4AA9
 • 2010-06-19 DO1A9BDB
 • 2010-06-20 AOCA1HBA
 • 2010-06-21 4BO1A1AA
 • 2010-06-22 44B0BADA
 • 2010-06-23 HAAAABBA
 • 2010-06-24 HALA4LAA
 • 2010-06-25 01BL9ABB
 • 2010-06-26 0OADBBBL
 • 2010-06-27 OLCABLAD
 • 2010-06-28 LAO1A9BD
 • 2010-06-29 LCB00A2B
 • 2010-06-30 BAL0ABAB
 • 2010-07-01 A1A0BBLA
 • 2010-07-02 A01ABABA
 • 2010-07-03 ALHAADAA
 • 2010-07-04 AAAL0BLA
 • 2010-07-05 ACOBOO0B
 • 2010-07-06 AB0ADAAL
 • 2010-07-07 ADD110LD
 • 2010-07-08 AAA0A10D
 • 2010-07-09 AB1ABAAB
 • 2010-07-10 LB1A0ADB
 • 2010-07-11 LA0OOHL0
 • 2010-07-12 DCA0D1AL
 • 2010-07-13 DLAD1ADB
 • 2010-07-14 DDLAABL2
 • 2010-07-15 DAB1LBA1
 • 2010-07-16 BBAHAAD1
 • 2010-07-17 BLCAALLC
 • 2010-07-18 AAOOCLA9
 • 2010-07-19 AAB0ABDB
 • 2010-07-20 OLB0AABA
 • 2010-07-21 ODADLBAA
 • 2010-07-22 LABAALDA
 • 2010-07-23 B9A1BBBA
 • 2010-07-24 B0AHCAAA
 • 2010-07-25 0A9AAHBB
 • 2010-07-26 0ALB01BL
 • 2010-07-27 LALBAAAD
 • 2010-07-28 LBADHDBD
 • 2010-07-29 BH2ABL2B
 • 2010-07-30 192A11AB
 • 2010-07-31 C042AAA0
 • 2010-08-01 AB0A0ALA
 • 2010-08-02 AAA1A0BA
 • 2010-08-03 AOAHHCAA
 • 2010-08-04 ABLABALA
 • 2010-08-05 AHBOLA0B
 • 2010-08-06 AAAB2BAL
 • 2010-08-07 BACDAALD
 • 2010-08-08 B1OAOL0D
 • 2010-08-09 LOB1ABAB
 • 2010-08-10 BOB1BBDB
 • 2010-08-11 ABA4LAL0
 • 2010-08-12 A4BABLAL
 • 2010-08-13 4AABABDB
 • 2010-08-14 4AABOBL2
 • 2010-08-15 H19DAAA1
 • 2010-08-16 H0LABHD1
 • 2010-08-17 0LL211LC
 • 2010-08-18 0AA4AAA9
 • 2010-08-19 OC2ABBDB
 • 2010-08-20 LA2AOHBA
 • 2010-08-21 LA49A1AA
 • 2010-08-22 B2ALDADA
 • 2010-08-23 B0BL1BBA
 • 2010-08-24 2LBAALAA
 • 2010-08-25 2AD2BABB
 • 2010-08-26 1CAAABBL
 • 2010-08-27 1L1A4LAD
 • 2010-08-28 1DH999BD
 • 2010-08-29 1AALBA2B
 • 2010-08-30 O0ALABAB
 • 2010-08-31 OBOBBOA0
 • 2010-09-01 BAALABLA
 • 2010-09-02 L1BL4ABA
 • 2010-09-03 LLAA9DAA
 • 2010-09-04 DDA2BBLA
 • 2010-09-05 DA94LO0B
 • 2010-09-06 DBLAAAAL
 • 2010-09-07 D0L900LD
 • 2010-09-08 BAALO10D
 • 2010-09-09 BABLDAAB
 • 2010-09-10 0L2LBADB
 • 2010-09-11 0D4ALHL0
 • 2010-09-12 OAABA1AL
 • 2010-09-13 O9BA0ADB
 • 2010-09-14 L0BAOBL2
 • 2010-09-15 LBD9DBA1
 • 2010-09-16 BAAO1AD1
 • 2010-09-17 BA1BALLC
 • 2010-09-18 0B4ALLA9
 • 2010-09-19 0HABABDB
 • 2010-09-20 19ABOABA
 • 2010-09-21 1BOBDBAA
 • 2010-09-22 1B0A2LDA
 • 2010-09-23 CADCABBA
 • 2010-09-24 COAOLAAA
 • 2010-09-25 9B1BAHBB
 • 2010-09-26 94HAB1BL
 • 2010-09-27 BAALCAAD
 • 2010-09-28 BAOBADBD
 • 2010-09-29 O10A0L2B
 • 2010-09-30 AALAO1AB
 • 2010-10-01 AOAL0ALA
 • 2010-10-02 ALOAA0BA
 • 2010-10-03 AA02HCAA
 • 2010-10-04 A9D4BALA
 • 2010-10-05 ABAALA0B
 • 2010-10-06 AB192BAL
 • 2010-10-07 AA0LAALD
 • 2010-10-08 AOALOL0D
 • 2010-10-09 ALAAABAB
 • 2010-10-10 LAAABBDB
 • 2010-10-11 LCLBLAL0
 • 2010-10-12 DBBABLAL
 • 2010-10-13 DDAAABDB
 • 2010-10-14 DAC9OBL2
 • 2010-10-15 DBOLAAA1
 • 2010-10-16 BLBBBHD1
 • 2010-10-17 B4AA11LC
 • 2010-10-18 AABBAAA9
 • 2010-10-19 AAAABBDB
 • 2010-10-20 ODAAOHBA
 • 2010-10-21 OAAAA1AA
 • 2010-10-22 LB9CDADA
 • 2010-10-23 LLLO1BBA
 • 2010-10-24 BALBALAA
 • 2010-10-25 BAAABABB
 • 2010-10-26 0A2LABBL
 • 2010-10-27 024B4LAD
 • 2010-10-28 LHAA99BD
 • 2010-10-29 BBBCBA2B
 • 2010-10-30 10BCABAB
 • 2010-10-31 CAB0BOA0
 • 2010-11-01 AALCABLA
 • 2010-11-02 AABO4ABA
 • 2010-11-03 A2AB9DAA
 • 2010-11-04 AHCABBLA
 • 2010-11-05 ABOBLO0B
 • 2010-11-06 AABBAAAL
 • 2010-11-07 B1AA00LD
 • 2010-11-08 BOBCO10D
 • 2010-11-09 LDBODAAB
 • 2010-11-10 BBAOBADB
 • 2010-11-11 AHAALHL0
 • 2010-11-12 AA9AA1AL
 • 2010-11-13 4ALL0ADB
 • 2010-11-14 41LBOBL2
 • 2010-11-15 HOAADBA1
 • 2010-11-16 HD211AD1
 • 2010-11-17 0A40ALLC
 • 2010-11-18 09AALLA9
 • 2010-11-19 OB9AABDB
 • 2010-11-20 0ABAOABA
 • 2010-11-21 L1B0DBAA
 • 2010-11-22 LODD2LDA
 • 2010-11-23 BLAAABBA
 • 2010-11-24 BA11LAAA
 • 2010-11-25 2CH0AHBB
 • 2010-11-26 1BAAB1BL
 • 2010-11-27 1DBOCAAD
 • 2010-11-28 1AB0ADBD
 • 2010-11-29 1ODD0L2B
 • 2010-11-30 OLDDO1AB
 • 2010-12-01 BCADBALA
 • 2010-12-02 LB9AC0BA
 • 2010-12-03 LDL1ACAA
 • 2010-12-04 DAL00ALA
 • 2010-12-05 DBAAAA0B
 • 2010-12-06 DLBOHBAL
 • 2010-12-07 DAA0BALD
 • 2010-12-08 BAADLL0D
 • 2010-12-09 BA9A2BAB
 • 2010-12-10 0DBA0BDB
 • 2010-12-11 0AB1AAL0
 • 2010-12-12 OBDH4LAL
 • 2010-12-13 O0AABBDB
 • 2010-12-14 LA2OLBL2
 • 2010-12-15 LA40BAA1
 • 2010-12-16 BAADAHD1
 • 2010-12-17 B2BAO1LC
 • 2010-12-18 0HB1AAA9
 • 2010-12-19 0BDHDBDB
 • 2010-12-20 10DHLHBA
 • 2010-12-21 1AAAB1AA
 • 2010-12-22 1A1BAADA
 • 2010-12-23 CAHB0BBA
 • 2010-12-24 CBADALAA
 • 2010-12-25 9HOADABB
 • 2010-12-26 9A021BBL
 • 2010-12-27 BAD4ALAD
 • 2010-12-28 B1AAB9BD
 • 2010-12-29 OO1BAA2B
 • 2010-12-30 AOCBOBAB
 • 2010-12-31 ABOLDOA0
 • 2011-01-01 1BLDABLA
 • 2011-01-02 1AAA4ABA
 • 2011-01-03 1A219DAA
 • 2011-01-04 1B4HBBLA
 • 2011-01-05 CHAALO0B
 • 2011-01-06 CABBAAAL
 • 2011-01-07 9ABB00LD
 • 2011-01-08 91DDO10D
 • 2011-01-09 BOAADAAB
 • 2011-01-10 AOAABADB
 • 2011-01-11 AB12LHL0
 • 2011-01-12 A4H4A1AL
 • 2011-01-13 AAAA0ADB
 • 2011-01-14 AAOBOBL2
 • 2011-01-15 A10BDBA1
 • 2011-01-16 AODL1AD1
 • 2011-01-17 ALAAALLC
 • 2011-01-18 AA12LLA9
 • 2011-01-19 ACH4ABDB
 • 2011-01-20 BA04OABA
 • 2011-01-21 BAAADBAA
 • 2011-01-22 L1A92LDA
 • 2011-01-23 L0LLABBA
 • 2011-01-24 DLBLLAAA
 • 2011-01-25 DAAAAHBB
 • 2011-01-26 DC1BB1BL
 • 2011-01-27 DL0ACAAD
 • 2011-01-28 BDAAADBD
 • 2011-01-29 BAA90L2B
 • 2011-01-30 00A9O1AB
 • 2011-01-31 0BBOAAA0
 • 2011-02-01 9A19BALA
 • 2011-02-02 BCHLC0BA
 • 2011-02-03 BLALACAA
 • 2011-02-04 ODOA0ALA
 • 2011-02-05 OAB2AA0B
 • 2011-02-06 ABDAHBAL
 • 2011-02-07 A0AABALD
 • 2011-02-08 AA19LL0D
 • 2011-02-09 AAHL2BAB
 • 2011-02-10 AL0L0BDB
 • 2011-02-11 ADABAAL0
 • 2011-02-12 AAAA4LAL
 • 2011-02-13 A9LBBBDB
 • 2011-02-14 A0DALBL2
 • 2011-02-15 AAAABAA1
 • 2011-02-16 AA1CAHD1
 • 2011-02-17 AA0OO1LC
 • 2011-02-18 ABABAAA9
 • 2011-02-19 BHAADBDB
 • 2011-02-20 D9AALHBA
 • 2011-02-21 B0BLB1AA
 • 2011-02-22 BBABAADA
 • 2011-02-23 AAAA0BBA
 • 2011-02-24 AOCCALAA
 • 2011-02-25 4BOODABB
 • 2011-02-26 44BA1BBL
 • 2011-02-27 HAAAALAD
 • 2011-02-28 HABLB9BD
 • 2011-03-01 ALAB1BLA
 • 2011-03-02 A4OAAABA
 • 2011-03-03 AA0CBDAA
 • 2011-03-04 AADOABLA
 • 2011-03-05 A1ABAO0B
 • 2011-03-06 A01A9AAL
 • 2011-03-07 AL0LB0LD
 • 2011-03-08 AAABL10D
 • 2011-03-09 ACAAAAAB
 • 2011-03-10 AAAAAADB
 • 2011-03-11 AAL1AHL0
 • 2011-03-12 B2B0C1AL
 • 2011-03-13 B0AABADB
 • 2011-03-14 LLCALBL2
 • 2011-03-15 LAOLABA1
 • 2011-03-16 DCBD0AD1
 • 2011-03-17 DLAAOLLC
 • 2011-03-18 DDB1DLA9
 • 2011-03-19 DAA02BDB
 • 2011-03-20 HHA0LABA
 • 2011-03-21 HBAAABAA
 • 2011-03-22 0A9OHLDA
 • 2011-03-23 01L0BBBA
 • 2011-03-24 OLLDDAAA
 • 2011-03-25 ODAA2HBB
 • 2011-03-26 LA21A1BL
 • 2011-03-27 LB4HLAAD
 • 2011-03-28 B0AAADBD
 • 2011-03-29 BABOBL2B
 • 2011-03-30 21BOL1AB
 • 2011-03-31 1OBB2AA0
 • 2011-04-01 ADLOAALA
 • 2011-04-02 AAB0L0BA
 • 2011-04-03 A9ADACAA
 • 2011-04-04 A0CABALA
 • 2011-04-05 ABO11A0B
 • 2011-04-06 AABHABAL
 • 2011-04-07 AAAA0ALD
 • 2011-04-08 ABBOAL0D
 • 2011-04-09 AHA0HBAB
 • 2011-04-10 D9A0BBDB
 • 2011-04-11 DBAD1AL0
 • 2011-04-12 DB9AALAL
 • 2011-04-13 BAL10BDB
 • 2011-04-14 BOLHABL2
 • 2011-04-15 ABAA4AA1
 • 2011-04-16 A42BBHD1
 • 2011-04-17 4A4BL1LC
 • 2011-04-18 4AADBAA9
 • 2011-04-19 H1BAABDB
 • 2011-04-20 LABAAHBA
 • 2011-04-21 BOB241AA
 • 2011-04-22 BLD49ADA
 • 2011-04-23 04AABBBA
 • 2011-04-24 0A1BBLAA
 • 2011-04-25 LAHBAABB
 • 2011-04-26 L1AL0BBL
 • 2011-04-27 B0OAALAD
 • 2011-04-28 BL02D9BD
 • 2011-04-29 2AD41A2B
 • 2011-04-30 9AD4LBAB
 • 2011-05-01 AAA40BLA
 • 2011-05-02 A29AAABA
 • 2011-05-03 A0LBDDAA
 • 2011-05-04 ABLB1BLA
 • 2011-05-05 BAADAO0B
 • 2011-05-06 LC2ABAAL
 • 2011-05-07 LL42A0LD
 • 2011-05-08 DDA4A10D
 • 2011-05-09 DA9A9AAB
 • 2011-05-10 4HBA1ADB
 • 2011-05-11 4BB9AHL0
 • 2011-05-12 HADLL1AL
 • 2011-05-13 H1ALAADB
 • 2011-05-14 0L1AABL2
 • 2011-05-15 0DH2CBA1
 • 2011-05-16 OAAABAD1
 • 2011-05-17 O9OALLLC
 • 2011-05-18 L0B9ALA9
 • 2011-05-19 LADLHBDB
 • 2011-05-20 B1DLAABA
 • 2011-05-21 BOABCBAA
 • 2011-05-22 2D1AALDA
 • 2011-05-23 2A0B0BBA
 • 2011-05-24 19AAAAAA
 • 2011-05-25 10AAHHBB
 • 2011-05-26 1B0CB1BL
 • 2011-05-27 1ADODAAD
 • 2011-05-28 COAB2DBD
 • 2011-05-29 CB1AAL2B
 • 2011-05-30 AACAA1AB
 • 2011-05-31 ACOLHAA0
 • 2011-06-01 LBBABALA
 • 2011-06-02 DBDBD0BA
 • 2011-06-03 DAAA2CAA
 • 2011-06-04 DO1AAALA
 • 2011-06-05 BB49OA0B
 • 2011-06-06 B4AOABAL
 • 2011-06-07 AABBBALD
 • 2011-06-08 AABA1L0D
 • 2011-06-09 41DBABAB
 • 2011-06-10 OADBABDB
 • 2011-06-11 LBABOAL0
 • 2011-06-12 LL1AALAL
 • 2011-06-13 B40CBBDB
 • 2011-06-14 BAAO1BL2
 • 2011-06-15 0AOBAAA1
 • 2011-06-16 020A0HD1
 • 2011-06-17 L0DLA1LC
 • 2011-06-18 LLAB4AA9
 • 2011-06-19 BA1A9BDB
 • 2011-06-20 1ACA1HBA
 • 2011-06-21 CAO1A1AA
 • 2011-06-22 CAB0BADA
 • 2011-06-23 92AAABBA
 • 2011-06-24 9HLA4LAA
 • 2011-06-25 BBBL9ABB
 • 2011-06-26 BAADBBBL
 • 2011-06-27 O1CABLAD
 • 2011-06-28 ALO1A9BD
 • 2011-06-29 ADB00A2B
 • 2011-06-30 ABL0ABAB
 • 2011-07-01 ABA0BBLA
 • 2011-07-02 4A1ABABA
 • 2011-07-03 41HAADAA
 • 2011-07-04 HOAL0BLA
 • 2011-07-05 HDOBOO0B
 • 2011-07-06 0A0ADAAL
 • 2011-07-07 09D110LD
 • 2011-07-08 O0A0A10D
 • 2011-07-09 OB1ABAAB
 • 2011-07-10 L11A0ADB
 • 2011-07-11 LO0OOHL0
 • 2011-07-12 BDA0D1AL
 • 2011-07-13 BAAD1ADB
 • 2011-07-14 29LAABL2
 • 2011-07-15 2BB1LBA1
 • 2011-07-16 1BAHAAD1
 • 2011-07-17 1ACAALLC
 • 2011-07-18 1OOOCLA9
 • 2011-07-19 1BB0ABDB
 • 2011-07-20 OAB0AABA
 • 2011-07-21 OCADLBAA
 • 2011-07-22 ABBAALDA
 • 2011-07-23 ADA1BBBA
 • 2011-07-24 AAAHCAAA
 • 2011-07-25 AO9AAHBB
 • 2011-07-26 ALLB01BL
 • 2011-07-27 A4LBAAAD
 • 2011-07-28 AAADHDBD
 • 2011-07-29 AA2ABL2B
 • 2011-07-30 AD2A11AB
 • 2011-07-31 AA42AAA0
 • 2011-08-01 OB0A0ALA
 • 2011-08-02 OLA1A0BA
 • 2011-08-03 LAAHHCAA
 • 2011-08-04 LALABALA
 • 2011-08-05 BABOLA0B
 • 2011-08-06 B2AB2BAL
 • 2011-08-07 00CDAALD
 • 2011-08-08 0BOAOL0D
 • 2011-08-09 LAB1ABAB
 • 2011-08-10 1AB1BBDB
 • 2011-08-11 1AA4LAL0
 • 2011-08-12 1ABABLAL
 • 2011-08-13 C2ABABDB
 • 2011-08-14 CHABOBL2
 • 2011-08-15 9B9DAAA1
 • 2011-08-16 9ALABHD1
 • 2011-08-17 B1L211LC
 • 2011-08-18 BLA4AAA9
 • 2011-08-19 OD2ABBDB
 • 2011-08-20 AB2AOHBA
 • 2011-08-21 AH49A1AA
 • 2011-08-22 AAALDADA
 • 2011-08-23 AABL1BBA
 • 2011-08-24 A1BAALAA
 • 2011-08-25 AOD2BABB
 • 2011-08-26 ADAAABBL
 • 2011-08-27 AA1A4LAD
 • 2011-08-28 A9H999BD
 • 2011-08-29 A0ALBA2B
 • 2011-08-30 LAALABAB
 • 2011-08-31 L1OBBOA0
 • 2011-09-01 0OALABLA
 • 2011-09-02 LLBL4ABA
 • 2011-09-03 LAAA9DAA
 • 2011-09-04 B9A2BBLA
 • 2011-09-05 BB94LO0B
 • 2011-09-06 2BLAAAAL
 • 2011-09-07 2AL900LD
 • 2011-09-08 1OALO10D
 • 2011-09-09 1BBLDAAB
 • 2011-09-10 BA2LBADB
 • 2011-09-11 BC4ALHL0
 • 2011-09-12 OBABA1AL
 • 2011-09-13 ODBA0ADB
 • 2011-09-14 AABAOBL2
 • 2011-09-15 ABD9DBA1
 • 2011-09-16 ALAO1AD1
 • 2011-09-17 A41BALLC
 • 2011-09-18 AA4ALLA9
 • 2011-09-19 AAABABDB
 • 2011-09-20 ADABOABA
 • 2011-09-21 AAOBDBAA
 • 2011-09-22 AB0A2LDA
 • 2011-09-23 ALDCABBA
 • 2011-09-24 AAAOLAAA
 • 2011-09-25 AA1BAHBB
 • 2011-09-26 AAHAB1BL
 • 2011-09-27 B2ALCAAD
 • 2011-09-28 B0OBADBD
 • 2011-09-29 LB0A0L2B
 • 2011-09-30 B0LAO1AB
 • 2011-10-01 AAAL0ALA
 • 2011-10-02 A1OAA0BA
 • 2011-10-03 4L02HCAA
 • 2011-10-04 4DD4BALA
 • 2011-10-05 HAAALA0B
 • 2011-10-06 0B192BAL
 • 2011-10-07 000LAALD
 • 2011-10-08 OAALOL0D
 • 2011-10-09 OAAAABAB
 • 2011-10-10 LLAABBDB
 • 2011-10-11 LDLBLAL0
 • 2011-10-12 BABABLAL
 • 2011-10-13 B9AAABDB
 • 2011-10-14 20C9OBL2
 • 2011-10-15 2BOLAAA1
 • 2011-10-16 1ABBBHD1
 • 2011-10-17 1AAA11LC
 • 2011-10-18 1BBBAAA9
 • 2011-10-19 1HAABBDB
 • 2011-10-20 O9AAOHBA
 • 2011-10-21 OBAAA1AA
 • 2011-10-22 AB9CDADA
 • 2011-10-23 AALO1BBA
 • 2011-10-24 AOLBALAA
 • 2011-10-25 ABAABABB
 • 2011-10-26 A42LABBL
 • 2011-10-27 AA4B4LAD
 • 2011-10-28 AAAA99BD
 • 2011-10-29 A1BCBA2B
 • 2011-10-30 AABCABAB
 • 2011-10-31 AOB0BOA0
 • 2011-11-01 0LLCABLA
 • 2011-11-02 O4BO4ABA
 • 2011-11-03 LAAB9DAA
 • 2011-11-04 LACABBLA
 • 2011-11-05 B1OBLO0B
 • 2011-11-06 B0BBAAAL
 • 2011-11-07 0LAA00LD
 • 2011-11-08 0ABCO10D
 • 2011-11-09 LCBODAAB
 • 2011-11-10 1AAOBADB
 • 2011-11-11 1AAALHL0
 • 2011-11-12 129AA1AL
 • 2011-11-13 C0LL0ADB
 • 2011-11-14 CBLBOBL2
 • 2011-11-15 9AAADBA1
 • 2011-11-16 9C211AD1
 • 2011-11-17 BL40ALLC
 • 2011-11-18 BDAALLA9
 • 2011-11-19 OA9AABDB
 • 2011-11-20 AHBAOABA
 • 2011-11-21 ABB0DBAA
 • 2011-11-22 AADD2LDA
 • 2011-11-23 A1AAABBA
 • 2011-11-24 AL11LAAA
 • 2011-11-25 ADH0AHBB
 • 2011-11-26 AAAAB1BL
 • 2011-11-27 A9BOCAAD
 • 2011-11-28 A0B0ADBD
 • 2011-11-29 AADD0L2B
 • 2011-11-30 L1DDO1AB
 • 2011-12-01 0DADBALA
 • 2011-12-02 LA9AC0BA
 • 2011-12-03 L9L1ACAA
 • 2011-12-04 B0L00ALA
 • 2011-12-05 BBAAAA0B
 • 2011-12-06 2ABOHBAL
 • 2011-12-07 2OA0BALD
 • 2011-12-08 1BADLL0D
 • 2011-12-09 1H9A2BAB
 • 2011-12-10 B9BA0BDB
 • 2011-12-11 BBB1AAL0
 • 2011-12-12 OBDH4LAL
 • 2011-12-13 OAAABBDB
 • 2011-12-14 AO2OLBL2
 • 2011-12-15 AB40BAA1
 • 2011-12-16 A4ADAHD1
 • 2011-12-17 AABAO1LC
 • 2011-12-18 AAB1AAA9
 • 2011-12-19 A1DHDBDB
 • 2011-12-20 AADHLHBA
 • 2011-12-21 AOAAB1AA
 • 2011-12-22 AL1BAADA
 • 2011-12-23 A4HB0BBA
 • 2011-12-24 AAADALAA
 • 2011-12-25 AAOADABB
 • 2011-12-26 A2021BBL
 • 2011-12-27 B0D4ALAD
 • 2011-12-28 BLAAB9BD
 • 2011-12-29 LA1BAA2B
 • 2011-12-30 BACBOBAB
 • 2011-12-31 AAOLDOA0

Вот такой вот полезный список для разблокировки BIOS в ноутбуках ASUS.

Если у вас есть еще коды, которых нет в этом списке и они подходят для сброса пароля Asus техники, напиши их пожалуйста в комментариях, я их добавлю

Материал сайта pyatilistnik.org

65 Responses to Список кодов для сброса админского пароля BIOS в ноутбуках ASUS

 1. jizdeh:

  hey and for the date 2012/01/02 password is ? thanks

 2. user:

  Спасибо ! Красавчик ! Реально помогло на Asus X501A

 3. Иван Семин:

  Рад, что подошло вам.

 4. ДедушкаВалера:

  тут так: каждый пароль соответствует своей дате, как я понял.
  о.
  я сделал так:
  — войдя в БИОС с правами ЮЗЕРа, и установил дату: 01 02 2002(самую первую в списке, немного помучился с 01 и 02 — сперва перепутал, не по-американски ввел, наоборот — не сработало)
  — перезагрузился
  — на запрос пароля нажал Alt+R(for recovery password mode)
  — в окошко, над которым и появилась дата 01 02 2002 с шифтом ввожу отэто: ALAA4ABA
  — всё, сняло все пароли нахрен!! и всё стало в БИОСе доступно!!! уря!!!
  ********************************************************************
  доброго здоровья всем честным людям и удачи.
  у-да-чи!!!

 5. Иван Семин:

  Спасибо, что поделились своим опытом.

 6. александр:

  народ меня дата 2015/04/10 что делать в списке нету

 7. Иван Семин:

  Это у вас в режиме rescue password дата выскакивает или где?

 8. Иван Семин:

  Еще могу посоветовать обратиться к официальным центрам обслуживания ASUS могут сгенерировать мастер код

 9. грач:

  Скажите пожалуйста код 2016 11 04

 10. грач:

  В режиме rescue password етотдата показивает

 11. Иван Семин:

  К сожалению у меня нет кода для этой даты, если найдете поделитесь пож.

 12. грач:

  Но даите совет если можно пород я точно помню но не как не атривается

 13. Грачь:

  Но я помню код может бить по чаще набрали? Может из этого бит?

 14. грач:

  очень спасибо

 15. cinemamech:

  огромный риспект и уважуха )))
  спасибо, правда. оч большой спасибо.

 16. Иван Семин:

  Рад, что помог.

 17. Палыч:

  Автор спасибо за код, мне реально помогло. А также спасибо здесь одному чуваку, который сказал, что нужно нажать Alt+R
  Респект вам!

 18. Александр:

  Большое спасибо. Выложенные Вами коды очень помогли.

 19. Николай:

  спасибо за толковую статью
  OC win 8.1
  1) В БИОС системную дату не поменять под User
  2) Rescue режим не запускается Alt+F9+R, наверное 8.1 не дает
  помогите советом как сросить пароль админа ASUS SonicMaster k750J
  Win 8.1
  BIOS ver 208 5.0.1025
  Утрачен пароль админа и пароль админа на БИОСе

 20. Андрей:

  Спасибо большое! Очень помогли, снял пароль админа в биосе и уже устанавливаю операционку!

 21. Иван Семин:

  АНдрей, очень рад, что список оказался полезен

 22. Виталий:

  Всем привет!
  Автору респект !
  Вчера на ковырял в биос, с паролями что-то) (паранойя)
  Модель асус к 56 см.
  При помощи ctrl+r открылось окно rescue password
  2017/01/18
  Подскажи код пожалуйста

 23. Евгений:

  БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Помогло на Asus G53S. Единственное пришлось отключить батарейку на BIOS и аккумулятор, только тогда прокатил пароль из списка.

 24. Максим:

  Красавец!

  Я просто установил любую дату, зашел в Рекавери, ввел код соответствующий этой дате и всё. Пароль убрался.

 25. Алексей:

  2017.04.25

 26. Анатолий:

  Спасибо большое, сработало на asus r515m)

 27. Владимир:

  Спасибо огромное!! У меня 2014 год. Перевел в системе на 01 02 2002 — Сделал в точности как дедушка Валера (см. выше) и всё получилось! Ура!

 28. Дмитрий:

  Ребята, прошу подсказать, у меня ASUS K42DR
  при нажатии Alt+R окно «Enter password» меняется на «Enter Rescue password», даты ни где не видно.
  Как быть?
  В БИОС попасть невозможно. Пароль спрашивает ДО появления любых сообщений. Логотип и сразу пароль.
  Началось всё так.
  Был пароль 1234. Я решил его удалить.
  Набрал его, зашел сразу в БИОС по F2.
  Нажал «Set Administrative Password»
  Система написала «Enter current password»
  ввел 1234
  Система написала «Enter new password»
  нажал Enter, ни чего не вводя
  Система написала «… new password» (не помню слово, типа «повторите новый пароль»)
  еще раз нажал Enter, ни чего не вводя.
  Затем F10 с сохранением.
  Теперь требует пароль, старый 1234 не принимает, и новый пустой тоже не принимает!
  Что за гадство???

 29. Иван Семин:

  а пробел случаем не вводили?

 30. Михаил:

  Была дата 2017-08-09, разобрал ноут, вынул батарейку биос на 15 мин., после стала 2012-01-01, код ABLDABLA. ASUS X571M.

 31. Максим:

  Здравствуйте, подскажите пароль на ASUS N73S, BIOS версии 302 от 14.08.2012

 32. Алексей:

  2017 08 1 скажите пароль пожалуйста

 33. ewGENIY16:

  дата биоса 2016-02-17 пароль A40OO1LC
  сопоставил таким образом
  2002-02-17 B40OO1LC
  2003-02-17 AA0OO1LC
  2004-02-17 D40OO1LC
  2005-02-17 2A0OO1LC
  2006-02-17 A40OO1LC
  2007-02-17 HA0OO1LC
  2008-02-17 940OO1LC
  2009-02-17 AA0OO1LC
  2010-02-17 940OO1LC
  2011-02-17 AA0OO1LC

 34. уропофашист:

  Короче заходим в биос (клавиша эскйп), меняем дату на любою, смотрим какой код этой дате соотвествует по таблице выше (не перепутайте месяц и число, в биосе идёт сначало число, а потом месяц), сохраняемся, опять заходим в биос но при вводе пароля жмём alt+r, тогда с вас спросят именно пароль из таблицы выше, набираем его и все! Чтоб я здох ещё раз это делать!

 35. vvb:

  Короче
  делаем так
  Если стоит дата 2017.09.21
  то берем 2007-09-21 AAOBDBAA
  Т.е. берем с датой в разницу 10 лет

 36. серега:

  2012/03/20 какой пароль?

 37. jelena:

  2017/09/24

 38. jelena:

  скажите пароль пожалуйста 2017/09/24

 39. Марат:

  2017/02/22

 40. Евгений:

  Подскажите пароль 2017/11/18

 41. ZeeZoo:

  Только что на ноуте F6Series помогло
  Сегодня 2017-11-20
  сработал код от 2007-11-20 — то есть повторяются каждые 10 лет

 42. Александр:

  enter rescue password asus 2017\09\29 вот у меня что вышло, не подхожят ваши…

 43. paranoyk:

  2017/12/17

 44. Andre-sm:

  Столкнулся с запароленным BIOS asus. Sescure password выдавал дату 2014/07/22 пароль подошел от даты 2004/07/22. Значит пароли повторяются в моём случае.

 45. Влад:

  Помогите ребят,Asus x552c дата 2018/01/09. Заранее спасибо.

 46. Серегй:

  2018/01/30 где взять подскажите плиз!!

 47. вова:

  У меня asus x551m дата 2012 01 02 где взять код подскажите пожалуйста

 48. Светлана:

  Помогите с паролем на asus k52n дата 2010\08\21 версия 213. По списку пароль не подходит. Уже с ума схожу

 49. Александр:

  Для тех, у кого не получается. Ещё раз по списку.
  1. С помощью cpu-z или аналога, узнайте дату Биоса.
  2. Выставляете системную дату на неё.
  3. Заходим в Биос и жмём alt+r
  4. Вводим код. Если у Вас 2018, то берите аналогичный код от 2008. Разница 10 лет идёт по кругу.
  ПыСы. Если день делать п. 1-2, то просто берите код от текущей даты согласно правилу п 4.
  Работает 100%.Не получается только у тех, кто не до конца дочитывает мануал.

 50. Александр:

  в биос заходим и жмём alt+r(в какой строчке?) и как удалить пользовательский пароль

 51. Виталий:

  Я сделал вообще подругому. пол ночи сидел мучился но получилось счастливый теперь)))))))в биосе ставьте дату которая есть здесь он либо поставит эту дату либо заменит. нарадоваться не могу все ни как)

 52. Кирилл:

  Asus eee pc 1215b. Как переключится в режим администратора в биосе,а не access level — user ? Все пароли знаю,но вот с какого перепугу он дал права юзера,это загадка )))

 53. Globalist:

  Шикарно спасибо .. Действительно код повторяется каждые 10 лет . Будьте внимательны К дате которую Показывает ))))

 54. Андрей Владимирович:

  ноут Asus K43S, в биос зайти не удается, после логотипа сразу требование пароля пользователя или как альтернатива , нажать enter+esc — на пароль админа(как я понимаю), с помощью Alt+F9+R удается вызвать поле для ввода Enter Rescue Password(но никаких дат не отображается). Что делать в такой ситуации? очень буду благодарен зя помощь(срочно нужен доступ к ноуту). Как еще возможно посмотреть дату биоса, если сам доступ к биосу закрыт ????

 55. Dornv:

  Здесь нет ни одного ответа что делать если системная дата не отображается. У меня ноут ASUS K55DR, после включения — enter password и все. Ноут не грузится ни с жесткого диска ни с флешки ни с CD, Alt+F9+R удается вызвать поле для ввода Enter Rescue Password, даты тоже нет как в предыдущем посте. Если кто-нибудь победил эту проблему — поделитесь плз как.

 56. stalbar:

  Dornv, Андрей Владимирович, была точно такая проблема. Победил 🙂 Итак, разбираем ноут полностью, убеждаемся что у нас на плате написано ASUS K72DR MAIN BOARD — хз может и на других модификациях сработает метод, у меня была такая. Вытаскиваем батарейку БИОС, она находится на плате с обратной стороны, ждём какое-то время ,я ждал час, в других случаях люди пишут, что ждали сутки. Цель простая — обнулить дату БИОС, она должна сброситься на дату 01-01-2008. Собираем ноут, при старте жмём Alt+R, и в окне Enter Rescue Password вводим BBLDABLA — всё! грузиится БИОС, сбрасываете пароли админа и юзера.

 57. Оксана:

  Подскажите код на дату 01/10/2017

 58. Дмитрий:

  Приветствую Вас! Подскажите пожалуйста пароль на ASUS X55A 2012-07-26 6:00. Заранее благодарю.

 59. Евгений:

  2014.05.04 подскажите, пожалуйста код

 60. Александр:

  Красава! спасибо ! победил asus F552C. ALT+R, потом код из таблицы

 61. Анатолий:

  скажите пжта пароль на дату 16/10/2018 и 17/10/2018

 62. Ринат:

  Помогите asusk75v предварительную дату не запомнил сразу же поменял на ту что из списка , не подходит

 63. Иван:

  Добрый день напишите пожалуйста на Версия 219
  2012/07/27

 64. Валентин:

  Всем привет! Огромное спасибо сработало сочетание ALT+R высветилась дата 2018/12/09 нашел в кодах 2008/12/09 ввел пароль и воскресло, все работает, в биосе сделал по умолчанию, теперь снова без пороля.

 65. олег:

  Спасибо помогло на.у меня в начале 2017\09\08 а я поставил пароль 2007\09\08 все работает

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *